Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) je na Slovensko tiskovno agencijo (STA) poslal končno verzijo pogodbe o izvajanju javne službe.

Vrednost celotne pogodbe je ocenjena na 2.028.000,00 evrov, UKOM pa je upošteval stroške, ki jih je za izvajanje posameznih storitev javne službe na UKOM posredoval direktor STA Bojan Veselinović. Med pogajanji je UKOM sicer direktorja STA opomnil na očitna neskladja pri izračunu stroškov, ki jih je poslal direktor Veselinović. Tako je Veselinović prvotno ocenil, da je strošek, ki nastane pri izdelavi in objavi celotne novice, enak strošku, ki nastane pri izdelavi in objavi povzetka novice.

UKOM tekom pogajanj ni mogel pristati na zahteve direktorja Veselinovića, da bi se kršilo Zakon o STA, kjer je jasno navedeno, da so vsebine iz naslova javne službe brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Želja direktorja Veselinovića je namreč bila, da bi te vsebine še enkrat prodajal na medijskem trgu, s čimer pa bi seveda omogočil različno dostopnost do vsebin tistim, ki zanje plačujejo, in tistim, ki zanje ne plačujejo.

Direktor Veselinović je na spletni strani sicer uvedel rubriko javni servis, kar UKOM pozdravlja. Hkrati pa se zdi nesprejemljivo, da pod vsako objavljeno novico iz naslova javne službe sporoča, da se je pred sklenitvijo tržne pogodbe ne sme uporabljati. Vsebin iz naslova javne službe namreč ni mogoče tržiti, saj tega zakon ne dovoljuje. Izjema pa je trženje arhivskega gradiva, kar je po zakonu dovoljeno, posledično pa urejeno tudi v pogodbi.

UKOM pričakuje, da se bo pogodba, ki zagotavlja urejeno in transparentno financiranje STA, hkrati pa onemogoča zlorabe in izigravanje zakonskih določil, nemudoma podpisala.