Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek na sestanku s predstavniki Evropske koordinacije Via Campesina

Minister dr. Jože Podgoršek se je preko video povezave sestal s predstavniki Evropske koordinacije Via Campesina. Predstavil jim je ključne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU s poudarkom na reformi Skupne kmetijske politike, Strategiji »od vil do vilic« ter Strategiji o biotski raznovrstnosti.
Minister v sivi obleki med sestankom sedi za mizo in spremlja dogajanje na računalniku

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor: MKGP

Evropska koordinacija Via Campesina je sicer evropska organizacija, ki deluje v okviru Mednarodnega gibanja kmetov in trenutno združuje 31 nacionalnih in regionalnih kmetijskih in podeželskih organizacij s sedežem v 21 evropskih državah. Njihov glavni cilj, ki izhaja iz pravice do suverenosti hrane, je zaščita pravic kmetov in sezonskih delavcev ter spodbujanje raznolikega in trajnostnega družinskega in kmečkega kmetovanja.

V svojem nagovoru je minister dr. Jože Podgoršek predstavil prioritete slovenskega predsedovanja na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in varne hrane. Izpostavil je, da bo ena izmed ključnih nalog nadaljevanje formalnega sprejetja zakonodajnega svežnja na novo sprejete Skupne kmetijske politike in priprava strateških načrtov držav članic. Izpostavil je, da nas je epidemija COVID-19 opozorila na strateški pomen preskrbe s hrano v EU. Ob tem je dodal »Posebno pozornost bomo posvetili Sporočilu o načrtu ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za zagotavljanje preskrbe s hrano in zanesljivo preskrbo s hrano«. Posebno pozornost bo Slovenija namenila tudi Akcijskemu načrtu za ekološko kmetovanje. Skupaj z Evropsko komisijo, bodo na sejmu Agra organizirali tudi mednarodno konferenco na to temo. Poudaril je tudi Dolgoročno vizijo za razvoj podeželja pri tem bo poudaril vlogo žensk na podeželju, modernizacijo oz. digitalizacijo in izboljšanje komunikacije med urbanim in ruralnim okoljem. Kot pomembno temo predsedovanja je izpostavil tudi izboljšanje položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano.

Ključna naloga na področju ribištva bo ohranjanje trajnostnega ribolova s poudarkom na malem priobalnem ribolovu in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih skupnostih. Dodal je: Naša glavna prizadevanja bodo usmerjena v sprejetje treh uredb o ribolovnih možnostih za leto 2022. Posebno pozornost bomo namenili predlogu uredbe o določitvi ribolovnih možnosti v Atlantiku in Severnem morju, ob upoštevanju, da bodo pri teh prizadevanjih izidi posvetovanj med EU ter Združenim kraljestvom in Norveško imeli pomembno vlogo.« Kot prednostno nalogo na področju gozdarstva je izpostavil sprejem nove Strategije EU za gozdove. Na področju varnosti bo slovensko predsestvo največ pozornosti posvetilo zagotavljanju varnosti hrane za potrošnike in zaščito visokih standardov EU v okviru trgovinskih sporazumov. Med prednostnimi nalogami bo tudi zaščita dobrobiti živali.

Pogovor je tekel tudi o obravnavi malih in srednje velikih kmetij v novi SKP. Minister je ob tem poudaril, da je  povprečna velikost kmetij v Sloveniji 7 hektarjev in da se zavedamo priložnosti, za pravilno zastopnaje malih kmetij v strateških načrtih.