Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je objavila drugo letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Danes je Evropska komisija objavila drugo letno poročilo v okviru celovitega mehanizma za spremljanje vladavine prava v Evropski uniji in v državah članicah, ki je bil vzpostavljen lani. Namen poročila je krepitev skupnega razumevanja temeljnih vrednot, spodbujanje kulture vladavine prava in s tem krepitve spoštovanja tega načela v Evropski uniji kot celoti.

Slovenija pozdravlja objavo drugega letnega poročila o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Poročilo v skladu z dosedanjim pristopom zajema pregled stebrov neodvisnosti pravosodja, okvira za boj proti korupciji, pluralnosti in svobode medijev ter ravnovesja med vejami oblasti v posameznih državah članicah. Slovenija že vse od same pobude naprej podpira mehanizem za spremljanje vladavine prava, pripravo letnih poročil Evropske komisije in na tej osnovi izvedbo letnega dialoga o vladavini prava. Ocenjujemo, da je utrjevanje in razvoj instrumentarija koristno za krepitev vladavine prava v Evropski uniji, kar je bistveno za delovanje Unije kot celote, njenega pravnega reda, zaupanja državljanov v institucije in medsebojnega zaupanja med državami članicami.

Slovenija bo poglobljeno preučila celotno poročilo, ki v primerjavi z lanskim upošteva tudi implementacijo ugotovitev, razvoj dogodkov in pregled napredka po posameznih področjih, vključuje pa tudi vidike v povezavi z razmerami zaradi pandemije covida-19. Spremljanje stanja vladavine prava mora odražati dejansko sliko na podlagi sledenja merilom objektivnosti, transparentnosti, nepristranskosti in enaki obravnavi vseh držav članic ob uporabi verodostojnih, zanesljivih in primerljivih virov ter razumevanju relevantnih okoliščin, sorodnosti in razlik v državah članicah in institucijah Evropske unije.

Slovenija bo tudi kot predsedujoča Svetu Evropske unije dejavno prispevala k nadaljnji tvorni obravnavi poročila. Obravnava bo na Svetu za splošne zadeve potekala v okviru letnega dialoga o vladavini prava, ki obsega splošno razpravo o stanju vladavine prava v celotni Evropski uniji in tako imenovano specifično razpravo o stanju vladavine prava v petih državah članicah. Letni dialog bo Slovenija vodila v smer, ki države povezuje v skupnost evropskih vrednot ob spodbujanju skupne kulture vladavine prava in boljšega razumevanja različnih sistemov v članicah. Slovenija si bo prizadevala za konstruktivne razprave ter iskanje sinergij med mehanizmi za krepitev vladavine prava v Uniji.