Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministra Dikaučiča s predsednikom Zbornice upraviteljev Slovenije Perdanom

Minister Marjan Dikaučič se je na delovnem sestanku sestal s predsednikom Zbornice upraviteljev Slovenije Andrejem Perdanom, s katerim sta govorila o spremembi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je v pripravi, in sicer o tem, kako so bile pri oblikovanju zakonodajnih rešitev upoštevane pripombe in predlogi, ki so jih v okviru strokovne razprave podali Zbornica upraviteljev Slovenije, ter nekateri njeni člani.

V pogovoru sta se dotaknila aktualnih primerov iz sodne prakse in težav, s katerimi se upravitelji srečujejo pri opravljanju svojega dela, ter njihovega položaja in vloge v razmerju do sodišča in drugih udeležencev v insolvenčnih postopkih.