Skoči do osrednje vsebine

Sanacijska dela na reki Soči v Občini Kobarid

Direkcija Republike Slovenije za vode bo v prihodnjih mesecih začela s sanacijskimi deli leve brežine Soče pod Ladro in desne brežine Soče pod Idrskim.

Visokovodni dogodki v preteklih desetih letih so dodobra poškodovali že obstoječo vodno infrastrukturo, s katero so bile brežine struge reke Soče zavarovane do sedaj. Poškodovanje vzdolžnega bočnega zavarovanja je privedlo do pospešene bočne erozije in s tem meandriranja struge ter dodatnega odlaganja naplavin, kar lahko pomeni potencialno ogroženost javne infrastrukture in premoženja ljudi. 

Direkcija za vode bo tako do konca leta 2021 s ciljem saniranja poškodovane infrastrukture in vodnih zemljišč, vzpostavitve prejšnjega toka reke Soče, prispevala k zmanjševanju negativnih učinkov škodljivega delovanja voda ter prispevala k blažitvi posledic podnebnih sprememb. Sanacijska dela se bodo izvajajo v okviru Podnebnega sklada in bodo obsegala ponovno vzpostavitev obrežnega zavarovanja v obliki gibkih jezbic, premestitev naplavljenega materiala na lokacije zajed in ponovno vzpostavitev matice struge. Dela se bodo izvajala na lokaciji pod vasjo Ladra in vasjo Idrsko v skupni dolžini 700 metrov in so v skladu z zahtevami naravovarstvene in ribiške stroke.