Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Aleš Irgolič na sestanku Odbora za trgovinska pogajanja Svetovne trgovinske organizacije

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil video sestanka Odbora za trgovinska pogajanja Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je osredinjen na multilateralna pogajanja o ribiških subvencijah. Izjave je, skladno z izključno pristojnostjo EU na področju trgovinske politike, kamor sodijo zadeve WTO, na sestanku podala Evropska komisija.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič in sodelavci spremljajo sestanek preko računalnika

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič in sodelavci | Avtor MKGP

Sestanek na ministrski ravni je sklicala predsedujoča odboru za trgovinska pogajanja dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Na sestanku so želeli ugotoviti ali zadnje besedilo pogajalske skupine za pravila, predstavlja osnovo za nadaljnja pogajanja o prepovedi škodljivih ribiških subvencij in s tem za dosego dogovora do konca leta 2021.

Republika Slovenija podpira prizadevanja, da se doseže dogovor na vseh področjih, ki jih zadevajo pogajanja o ribiških subvencijah v okviru Svetovne trgovinske organizacije. V pogajanjih podpira rešitve, ki jih zagovarja tudi Evropska komisija in ki omogočajo ohranjanje in trajnostno upravljanje staležev ribolovnih organizmov ob hkratnem upoštevanju specifičnih lastnosti malega priobalnega ribolova ter manjših ribiških sektorjev, kakršen je slovenski. Mednje spada tudi prepoved subvencij za nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov in prepoved subvencij, ki prispevajo k prekomerni ribolovni zmogljivosti. Napori so usmerjeni v doseganje dogovora  do decembra letos, ko bo potekala 12. ministrska konferenca Svetovne trgovinske organizacije. Ob koncu vrha je generalna direktorica WTO dr. Ngozi Okonjo-Iweala sklenila, da se je ministrski vrh na temo ribiških subvencij zaključil uspešno.  Dodala je, da zasedanje vliva občutek upanja, da se lahko dogovor glede prepovedi škodljivih ribiških subvencij doseže do ministrske konference WTO decembra letos.