Skoči do osrednje vsebine

V Celju prvi javni posvet o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 objavilo predlog Strateškega načrta SKP 2023−2027. Z objavo predloga se je pričela javna razprava, v okviru katere ministrstvo organizira javna posvetovanja, ki bodo trajala do 15. avgusta letos. Včeraj je v Kongresnem centru Celje potekal prvi javni posvet. Vsi zainteresirani so vabljeni, da se udeležijo katerega od bodočih posvetov po Sloveniji.

Večje število udeležencev posveta posluša predstavitev

Javni posvet v Celju | Avtor MKGP

Ministrstvo preko javnih posvetovanj v pripravo končne verzije strateškega načrta vključuje čim širši krog strokovne in zainteresirane javnosti (kmetje, gozdarji, zadruge, kmetijski svetovalci, organizatorji usposabljanj, javni organi, strokovno izobraževalne ustanove, raziskovalci, podjetja, nevladne organizacije, prebivalci podeželja …), saj je strateški načrt osnovni programski dokument razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja v naslednjem programskem obdobju. Namen javnih posvetovanj je pridobivanje povratnih informacij, ki bodo usmerile nadaljnje delo na Strateškem načrtu SKP 2023–2027.

Na včerajšnjem prvem javnem posvetu so predstavniki ministrstva predstavili predlog posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027, ki vsebuje analizo stanja, opredeljene potrebe, intervencije, finančni razrez, zneske na enoto ter kazalnike učinka. Javnega posveta se je udeležilo več kot 30 predstavnikov zainteresiranih javnosti, na spletu, kjer je potekal neposredni prenos, pa je posvet spremljalo okrog 150 gledalcev.

Udeleženci posveta so na predlagani načrt podali svoje predloge, pripombe in mnenja, ki jih bo ministrstvo evalviralo in poskušalo upoštevati pri dokončnem predlogu strateškega načrta.

Ministrstvo vabi vse zainteresirane, da se udeležijo katerega od organiziranih posvetov po Sloveniji.

Termini naslednjih javnih posvetovanj so:

16. 7. 2021 Postojna (Kulturni dom Postojna)

19. 7. 2021 Moravske Toplice (Terme Vivat)

20. 7. 2021 Novo mesto (GRM Novo mesto)

21. 7. 2021 Cerklje na Gorenjskem (Kulturni dom Ignacija Borštnika)

22. 7. 2021 Ljubljana (Biotehniška fakulteta)

27. 7. 2021 Pivola (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)

Vsi javni posveti potekajo med 9.30 in 12. uro (registracija udeležencev poteka od 9.00 do 9.30). Zaradi omejenih prostih mest je potrebna predhodna prijava.

Pripombe in predloge na predlog načrta lahko zainteresirani podajo na elektronski naslov sn.mkgp@gov.si ali preko spletnega obrazca.