Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost

Urad vlade za komuniciranje ostro zavrača obtožbe tako direktorja STA Bojana Veselinovića kot tudi današnje navedbe Sveta delavcev STA, ki jih je v javnost posredoval STA marketing, da je UKOM v včerajšnjem sporočilu za javnost kakor koli zavajal ali potvarjal dejstva. Na očitke o zavlačevanju pri sklenitvi pogodbe je mogoče odgovoriti zgolj z dejstvi, zato objavljamo celotno korespondenco z datumi med STA in UKOM. Iz korespondenc je jasno razvidno, da je direktor STA Bojan Veselinović potreboval kar tri tedne, da je poslal cenik storitev, ki jih STA opravlja v okviru javne službe. Nasprotno se je UKOM vedno odzval nemudoma.

Nova Uredba, ki pooblašča UKOM za pripravo in izvajanje financiranja STA, je v veljavo stopila 26. 6. 2021

18. 6. 2021: V želji, da se čimprej zakonsko uredi financiranje STA, je UKOM ne glede na začetek veljavnosti uredbe že 18. 6. 2021 poslal direktorju STA Bojanu Veselinoviću dopis s pozivom, naj nemudoma posreduje podatke glede cene posameznih storitev, ki jih mora STA izvajati v okviru svojih zakonskih obveznosti, če želi, da pogodbo sklenemo kar najhitreje. Brez tega podatka je nemogoče skleniti kakršnokoli pogodbo. Predstavnike STA je tedaj UKOM tudi povabil na prvi sestanek.

24. 6. 2021: Poteka prvi sestanek, na katerem direktorja znova prosimo, naj nam nemudoma posreduje želene podatke.

2. 7. 2021: V skladu z dogovorom UKOM na STA pošlje osnutek pogodbe, četudi direktor Veselinović še vedno ni poslal ključni podatkov o stroških posameznih storitev

7. 7. 2021: UKOM direktorja Veselinovića znova prosi za posredovanje podatkov

9. 9. 2021: Direktor STA Veselinović posreduje želene podatke

12. 7. 2021: UKOM prosi direktorja STA za pojasnilo posameznih stroškovnih postavk. Odgovora UKOM še ni prejel.

13. 7. 2021: Na UKOM-u poteka drugi usklajevalni sestanek

14. 7. 2021: UKOM posreduje na STA popravljen osnutek pogodbe