Skoči do osrednje vsebine

Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za junij 2021

Objavljamo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Bruto plače javnih uslužbencev

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za junij 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1024,24 evra). Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. julija 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci v času epidemije COVID-19 (do vključno 15. junija 2021) prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za junij 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 7,45 odstotka, v Policiji 10,75 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 7,65 odstotka.

Vlada RS je 19. 5. 2021 sprejela sklep številka 10000-17/2020/7, s katerim je določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFERAC (razen za lokalne skupnosti), tako da so plače izplačane 10. delovni dan v mesecu, oziroma najkasneje do 15. v mesecu. Izplačilo plače za junij 2021 je v sredo 14. julija 2021.

Pri izplačilu plače za junij 2021, je plača obračunana na podlagi dejanske prisotnosti in z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v juniju 2021, ter delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za junij 2021. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.