Skoči do osrednje vsebine

Ministri za pravosodje na Brdu o umetni inteligenci in otrokom prijaznem pravosodju

Na Brdu pri Kranju bo 16. julija neformalno srečanje ministrov in ministric EU, pristojnih za pravosodje. Osrednja tema srečanja bodo pravosodni vidiki predloga akta o umetni inteligenci, ter otrokom prijazno pravosodje. Kot predsedujoči Svetu EU za pravosodje bo razprave vodil minister Marjan Dikaučič.

Ministri bodo z direktorjem Agencije EU za temeljne pravice izmenjali mnenja o pravosodnih vidikih predloga akta o umetni inteligenci. Minister Dikaučič je napovedal: »Osredotočili se bomo na vpliv predloga na prihodnji razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence v pravosodju, z vidika temeljnih pravic, s poudarkom na pravici do zasebnosti in varstva podatkov.«

Ministri bodo obravnavali tudi vidike otrokom prijaznega pravosodja kot enega od tematskih področij nove strategije EU o otrokovih pravicah. Poudarek bo na večidisciplinarnem in medinstitucionalnem pristopu, razvitem v okviru koncepta Hiše za otroke (Barnahus), kjer je v ospredju potreba po zagotavljanju celovite in stalne podpore otrokom med sodnimi postopki in tudi po njih.

Med delovnim kosilom bodo ministri odprli razpravo o digitalni dediščini in poskušali ugotoviti katere ukrepe bi bilo mogoče sprejeti na evropski ravni.

Visoki gostje

Poleg ministrov držav članic in drugih vodij delegacij bodo na Brdu pri Kranju tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, direktor Agencije EU za temeljne pravice Michael O’Flaherty in predsednik Eurojusta Ladislav Hamran.