Skoči do osrednje vsebine

Minister Vrtovec v Evropskem parlamentu za nemoten, stroškovno učinkovit in pravičen energetski prehod

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju energije. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za oblikovanje bolj trajnostnega energetskega sektorja EU z namenom, da se omogoči nemoten, stroškovno učinkovit in pravičen energetski prehod.

Minister sedi za mizo v Evropskem parlamentu

Minister Vrtovec v Evropskem parlamentu | Avtor MZI

Minister Vrtovec je poudaril, da v kolikor bomo želeli doseči podnebne in energetske cilje EU do leta 2030 in podnebno nevtralnost do leta 2050, moramo oblikovati politike na skladen način, upoštevajoč prednosti krožnega gospodarstva in načela energetske učinkovitosti. "Kar zadeva obravnavo zakonodaje, načrtujemo nadaljevati delo portugalskega predsedstva na Uredbi za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Posodobitev energetske infrastrukture ne bo le pomagala pri okrevanju EU, temveč bo tudi ključni dejavnik energetskega prehoda, revizija uredbe pa bo pomemben korak v tej smeri," je bil jasen minister. Cilj predloga, ki ga je Komisija predstavila decembra 2020, je prilagoditev smernic za energetsko infrastrukturo, da bi podprli prehod na čisto energijo, dosegli podnebne in energetske cilje za leto 2030 ter cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Kot je poudaril minister za infrastrukturo namerava slovensko predsedstvo glede predlogov s področja energije v svežnju »Pripravljeni na 55« začeti s pregledom revizije direktiv o obnovljivih virih in energetski učinkovitosti. "Evropska unija mora okrepiti svoje ambicije na vseh področjih, da bi uresničila ambicioznejše podnebne cilje za leto 2030 in do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost," je dejal minister Vrtovec.

Raba energije ustvari več kot 75 % emisij toplogrednih plinov v EU. »Povečanje deleža obnovljivih virov energije v naši mešanici virov energije je bistveno za zagotovitev stroškovno učinkovitega doseganja naših podnebnih ciljev za leto 2030. Zagotoviti moramo tudi vodilno vlogo EU v sektorju obnovljivih virov energije, obenem pa spodbujati energetsko varnost, cenovno dostopnost energije in konkurenčnost EU,« je še dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.