Skoči do osrednje vsebine

Vlada je na položaj generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo imenovala dr. Jaroša Britovška

Vlada Republike Slovenije je na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, na položaj generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, z dnem 1. 8. 2021, imenovala dr. Jaroša Britovška. Na ta položaj je imenovan za dobo petih let, in sicer do 31. 7. 2026.

Dr. Jaroš Britovšek je v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo zaposlen od leta 2008. V svoji karieri je bil večkrat napoten na mednarodne operacije in misije. Od 1. 9. 2020 je opravljal naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja OVS.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, dr. Jaroš Britovšek izpolnjuje pogoje za delovno mesto generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe v Ministrstvu za obrambo, določene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi.