Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost glede STA

Urad vlade za komuniciranje je danes na Slovensko tiskovno agencijo posredoval drugi osnutek pogodbe, ki predvideva financiranje javne službe STA, kot jo opredeljuje Zakon o STA. Osnutek pogodbe tudi javno objavljamo. Na včerajšnjem usklajevalnem sestanku so bile znotraj pogodbe usklajene številne podrobnosti, trenutno pa neusklajena ostajata predvsem dva elementa.

V Zakonu o STA je navedeno, da morajo biti vsebine, ki nastajajo v okviru javne službe, brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Ne glede na to zakonsko določilo direktor STA Bojan Veselinović še naprej vztraja, da želi nekatere storitve v okviru javne službe še naprej prodajati na prostem trgu, s tem pa evidentno kršiti zakon, saj bi imeli tisti, ki bi za storitev plačali, drugačen dostop do teh storitev kot tisti, ki teh storitev ne bi plačali.

Z vidika UKOM-a je takšno nespoštovanje zakona nesprejemljivo, saj gre za evidentno diskriminacijo tistih, ki si dodatnega plačila ne morejo privoščiti. Kot največji problem se tukaj izpostavlja konkretno fotografski servis, saj direktor pričakuje, da se ta storitev dvojno plačuje: najprej jo v celoti plača država, nato pa bi jo rad še dodatno prodajal na trgu. Poleg fotografskega servisa pa je delno problematičen tudi radijski servis, kjer so ključni elementi tega servisa (audio izjave) dostopni le za plačnike, zakon pa izrecno določa, da mora biti tudi ta servis prilagojen za radijski medij (ne pa zgolj objava besedila).

Ob tem pozdravljamo prilagoditve servisa in izpolnjevanje zakonskih obveznosti v odnosu do objavljanja celotnih vsebin tako v slovenščini kot tudi angleščini, ki se med drugim nanašajo na manjšinsko problematiko. UKOM je namreč vztrajal, da morajo biti te novice, tako kot predvideva zakon, v celoti brezplačno odprte za vse.

Glede obračunavanja vseh storitev, ki jih predvideva zakon, je UKOM že 18. 6. 2021 na STA poslal zahtevo, da direktor Veselinović posreduje cenik posameznih storitev. Cenik je namreč osnova mesečnemu obračunu. Pričakovali smo, da bo direktor Veselinović te podatke nemudoma dostavil. Žal teh podatkov ni poslal, tako da ga je UKOM 7. 7. 2021 znova pozval, da posreduje zahtevane podatke, saj brez njih pogodbe ni mogoče niti sestaviti niti zaključiti. Direktor Veselinović je podatke poslal šele v petek, 9. 7. 2021. Zakaj je potreboval kar tri tedne in podatke poslal šele po dodatnem pozivu UKOM-a, ni znano. Vsekakor pa to ne kaže na željo, da bi se financiranje STA čimprej uredilo.

Ne glede na ta zaplet je UKOM takoj sprejel tri stroškovne postavke, ki jih je poslal direktor STA, in sicer strošek, ki ga je direktor poslal za fotografije, za radijski servis in za objavo celotnih vsebin za narodne manjšine, zamejske Slovence itd … Žal pa UKOM ni mogel pristati na oceno stroškov, ki naj bi nastali STA pri pripravi in objavi povzetka tako v slovenskem kot angleškem jeziku iz vseh ostalih področij. Že v osnovi je namreč nelogično, da direktor Veselinović pričakuje, da mora država za povzetek novice plačati enako kot za celotno novico. Direktorja STA Veselinovića smo zato pozvali, naj pošlje realne stroške tudi za ti dve zakonsko določeni kategoriji, tako kot so sicer te storitve ovrednotene na trgu in kot jih je tudi on sam vrednotil v preteklosti.