Skoči do osrednje vsebine

Sanacijska dela na območju Pivole zaključena, odstranili smo 650 ton odpadnega blata

Na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo komunalno blato, je Direkcija Republike Slovenije za vode zaključila s sanacijo onesnaženega območja. Ob izvedbi ukrepov je nastalo okoli 650 ton odpadnega blata, pomešanega z zemljino in zelenim odrezom, ki ga je prevzelo podjetje Kostak d.d. Krško.

Po odstranitvi blata iz težko dostopnih zgornjih lokacij v Pivoli so se konec meseca junija začela dela na območju botaničnega vrta, kjer so bile očiščene vse z blatom onesnažene vodne površine. Tako je bil v roku meseca in pol očiščen Pivolski potok skozi botanični vrt na dolžini  skoraj 700 m ter vsi štirje okrasni ribniki.  Ob izvedbi del na območju botaničnega vrta je koncesionar VGP Drava Ptuj tudi poskrbel, da ni prihajalo do dodatnega onesnaževanja zelenih površin in sprehajalnih poti. V zaključni fazi so bili odstranjeni, splanirani in vzpostavljeni v prvotno stanje vsi depoji za začasno hrambo blata.

"Težave so bile predvsem zaradi težke dostopnosti lokacije in iskanja ustreznega prevzemnika blata," je v izjavi za javnost povedala sekretarka na Direkciji za vode Tanja Podgoršek. Blato je bilo namreč namerno odloženo v soteski, kjer je bilo potrebno odstraniti drevesno zarast in se še dodatno uskladiti z gozdarji, ki so izvajali sečnjo, da so lahko s primernimi gradbenimi stroji dostopali na območje, kar je bilo po zelo težavno.

Podgorškova je dodala, da bodo v nadaljevanju izvajali še monitoring, s katerim bodo preverjali, ali je bilo odloženo blato z območja v zadostni meri odstranjeno. "Zaradi hitre intervencije upamo, da nekega večjega učinka na okolje ne bo, in ga tudi ne pričakujemo," je dodala sekretarka Tanja Podgoršek, ki je tudi pohvalila koncesionarja, VGP Drava Ptuj, ki se je po besedah Podgorškove zelo hitro odzval in preprečil nadaljnjo morebitno škodo, povzročeno okolju.


Na Direkciji Republike Slovenije za vode so ponovno opozorili na pomen okoljskega osveščanja ljudi, da do podobnih primerov sploh ne bi več prihajalo oz. bi omogočilo hitrejše ukrepanje tako policije kot občine.