Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev prioritet predsedovanja v Evropskem parlamentu na področju izobraževanja, mladine in športa in bilateralna srečanja z evropskimi komisarji

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v okviru tridnevnega delovnega obiska Bruslja na Odboru Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) izpostavila: »Prizadevali si bomo za Evropsko vizijo znanja, izobraževanja in raziskav za zeleno in digitalno prihodnost.«

Ministrica prof. dr. Kustec v dvorani Evropskega parlamenta

Ministrica prof. dr. Kustec je v Evropskem parlamentu predstavila prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju izobraževanja, mladine in športa | Avtor: MIZŠ

Poudarki predstavitve

IZOBRAŽEVANJE: kombinirano učenje in izobraževanje odraslih
Kot ključni prioriteti na področju izobraževanja je ministrica prof. dr. Kustec izpostavila kombinirano učenje in izobraževanje odraslih. Dejala je, da, ko govorimo o digitalizaciji in digitalni preobrazbi, se moramo zavedati, da ima digitalizacija ob pozitivnih učinkih, meje in te moramo postaviti mi. »Dejstvo je, da izobraževanje sodi v prostore šole. A glede na izjemno zahteven čas, v katerem živimo, moramo pedagoške prakse nenehno prilagajati in izboljševati razvoj kompetenc tako učiteljev kot šolajočih. Naš cilj je kakovostno, pravično, vključujoče izobraževanje, zato predvidevamo sprejem Priporočil o kombiniranem učenju za visoko kakovostno izobraževanje. Želimo opredeliti pristope učenja v šoli, učenja na daljavo in učenja v drugih okoljih kot je narava. Zato smo že v začetku predsedovanja predstavili 32 odličnih praks 12 držav,« je izpostavila ministrica prof. dr. Kustec. Dodala je še, da je za prihodnost družbe ključno, da ponotranjimo koncept vseživljenjskega učenja, zato bomo predlagali Resolucijo o novem programu za izobraževanje odraslih, s katero želimo odraslim šolajočim omogočiti več možnosti za razvijanje kompetenc, znanj.

ŠPORT: evropski model športa in vseživljenjska telesna aktivnosti
Na področju športa bo slovensko predsedstvo predlagalo Resolucijo o evropskem modelu športa, s katero želimo ohraniti in promovirati solidarnost, poštenost in pristop, ki temelji na vrednotah, piramidni strukturi, odprtem sistemu napredovanja ter izpostavlja družbeno in vzgojno vlogo športa. Ministrica je na predstavitvi dejala: »Naš cilj je oblikovati programe vseživljenjske telesne dejavnosti in sisteme za spremljanje telesne pripravljenosti, zato bomo po zgledu že uveljavljenega koncepta vseživljenjskega učenja v izobraževanju na ravni EU predlagali koncept vseživljenjske telesne dejavnosti, ki bo temeljil na vseživljenjskem spremljanju telesne zmogljivosti, da se ohrani zdravje vsakega posameznika in zdravje družbe kot celote.« Slovensko predsedstvo bo predlagalo osnutek sklepov o vseživljenjski telesni dejavnosti, ki naj bi ga Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport predvidoma sprejel na zasedanju 28. in 29. novembra 2021.

MLADINA: državljanski prostori
Na področju mladine se bomo zavzemali za aktivno participacijo mladih, zato pripravljamo Sklepe o varovanju in ustvarjanju odprtega, dostopnega, vključujočega, varnega državljanskega prostora za mlade, predvsem mladim z manj priložnosti. Državljanski prostor namreč mladim zagotavlja ustrezen okvir in priložnosti za učinkovito udeležbo v družbi in demokratičnem življenju Evrope. Želimo si namreč, da bi Evropska unija in njene države članice ohranile in razširile državljanske prostore za mlade, zlasti tiste, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela, pri tem pa posebno pozornost namenile mladim z manj priložnostmi.

Po predstavitvi v parlamentu si je ministrica dr. Kustec v prostorih Sveta Evropske unije udeležila otvoritve razstave mednarodno priznanega slovenskega kostumografa Alana Hranitelja, ki jo je pripravil v sodelovanju s scenografom Markom Japljem. Razstava "Omara norega klobučarja" predstavlja del bogatega opusa slovenskega kostumografa Alana Hranitelja, ki že več kot trideset let ustvarja za gledališke, operne in plesne predstave, filme ter razstave.

Srečanje z evropsko komisarko Mariyo Gabriel: uspešen začetek procesa nova ERA
Ministrica prof. dr. Simona Kustec se je danes srečala z Mariyo Gabriel, evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade na temo prenove Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Slovensko predsedstvo zaganja nov pristop upravljanje ERA, s katerim se želi pospešiti koordinacijo reform in povečati vlaganja. Evropska komisarka je podprla proces in napovedala objavo Pakta za raziskave in inovacije.

Popoldne se bo ministrica dr. Kustec srečala še s podpredsednikom Evropske komisije in evropskim komisarjem za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom ter popoldne še z evropskim komisarjem za zaposlovanje in socialne pravice Nicolasom Schmitom.

V četrtek, 15. julija, bo ministrica v Evropskem parlamentu na Odboru za industrijo, raziskave in trg (ITRE), predstavila prednostne naloge slovenskega predsedovanja s področja raziskav.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Majo Krušič Šega, uradno govorko na MIZŠ (maja.krusic-sega@gov.si, 051 36 77 33).

Evropska komisarka Mariya Gabriel in ministrica prof. dr. Kustec

Ministrica prof. dr. Kustec se je v okviru delovnega obiska v Bruslju srečala z evropsko komisarko Mariyo Gabriel | Avtor: MIZŠ