Skoči do osrednje vsebine

Prednajava prvega razpisa Evropskega partnerstva za biotsko raznovrstnost "Podpora zaščiti biotske raznovrstnosti in ekosistemov na kopnem in morju"

Evropsko Partnerstvo za biotsko raznovrstnost v okviru Obzorja Evropa (ki se bo uradno začelo oktobra 2021 kot naslednik BiodivERsA) sporoča, da bo kmalu objavilo svoj prvi transnacionalni razpis za raziskave na temo: Podpora zaščiti biotske raznovrstnosti in ekosistemov na kopnem in morju.

Tematika

Razpis bo zajemal naslednje tri teme:

  • Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih ekoloških mrež, izboljšanje zaščite vrst in ohranjanje genske raznovrstnosti.
  • Koristi in stroški biotske raznovrstnosti in zaščite ekosistemov: sinergije in kompromisi.
  • Učinkovito in pravično upravljanje za doseganje trdnih rezultatov ohranjanja.

Upravičena bodo vsa okolja (t.j. kopno, sladkovodno in morsko).

Objava razpisa in oddaja prijave

Razpis bo predvidoma objavljen v začetku oktobra 2021*. Postopek prijave bo potekal v 2 stopnjah. Rok za pred-prijavo (pre-proposal) bo do konca novembra 2021. Po ocenjevanju pred-prijav bo rok za oddajo prijav (full-proposal) v aprilu 2022.  

Prijave (v angleščini) bo potrebno oddati v elektronski obliki. Navodila za prijavo, merila za upravičenost in ocenjevanje ter ostale informacije bodo objavljene skupaj z uradno objavo razpisa.

Raziskovalni konzorciji bodo morali vključevati ekipe iz najmanj treh držav, ki sodelujejo v razpisu (vključno z najmanj dvema iz držav članic EU ali pridruženih držav EU).

Sodelujoče države

Za razpis je začasno rezerviranih  več kot 40 milijonov EUR* globalnih sredstev. Do sedaj pa je predhoden interes za sodelovanje v razpisu izrazilo naslednjih 34 držav:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Južnoafriška republika, Latvija, Litva, Madžarska, Maroko, Moldavija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno z Azori), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Tunizija in Turčija.

Posodobljeni seznam potencialno sodelujočih držav bo objavljen na spletni strani BiodivERsA.

Ocenjevalni kriteriji

Razpisne prijave bodo ocenjene po naslednjih merilih:

  • ustrezanje obsegu razpisa, novosti raziskav in vplivu na 1. stopnji (pred-prijava);
  • znanstvena odličnost, kakovost in učinkovitost izvajanja in vpliv (vključno s pričakovanim vplivom političnega in / ali družbenega vpliva in pristopa k sodelovanju zainteresiranih strani) na 2. stopnji (prijava).

Na obeh stopnjah bo pričakovana tudi jasna predstavitev mednarodne dodane vrednosti projektov. Podroben seznam meril za ocenjevanje, ki se bodo uporabljala za razpis, bo objavljen ob objavi razpisa.

Druge informacije

V pomoč pri prijavi vam je lahko BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook (za več informacij o sodelovanju zainteresiranih deležnikov v financiranih projektih), BiodivERsA Guide on policy relevance of research projects (za več informacij o ustreznosti politike raziskovalnih predlogov in za vključevanje zainteresiranih deležnikov v politiko); in BiodivERsA Citizen Science Toolkit (za več informacij o vključevanju državljanov v vaše raziskovalne projekte).

REZERVIRAJTE DATUM: Informativni spletni seminar za potencialne prijavitelje bo organiziran 12. oktobra 2021,  od 11:00 do 12:30. Registracija bo odprta septembra.

Vabimo vas, da redno obiskujete spletno stran BiodivERsA in se prijavite na prejemanje najnovejših informacij o razpisu: BiodivERsA mailing list.

---

* Prosimo upoštevajte, da sodelovanje in sofinanciranje Evropske komisije (in tudi drugih financerjev) čaka na podpis sporazuma o dodelitvi sredstev z Evropsko komisijo.