Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar v Odboru Evropskega parlamenta za ustavne zadeve in Odboru Evropskega parlamenta za zunanje zadeve

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je v Odboru Evropskega parlamenta za ustavne zadeve in Odboru Evropskega parlamenta za zunanje zadeve predstavil prioritete predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije.

Dr. Logar je v Evropskem parlamentu sprva na seji odbora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO) predstavil prioritete predsedovanja Slovenije Svetu Unije na področju institucionalnih zadev. Odbor za ustavne zadeve (AFCO) skrbi za institucionalne vidike evropskega povezovanja, zlasti za izvajanje ustanovnih pogodb in po potrebi za njihovo spreminjanje ter za vprašanja povezana s poslovnikom Evropskega parlamenta. Minister dr. Logar je v svojem govoru uvodoma predstavil ključna štiri prednostna področja predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, v nadaljevanju pa se je osredotočil na načrte, ki jih ima Slovenija v zvezi s Konferenco o prihodnosti Evrope, razvojem prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, transparentnostjo, medinstitucionalnimi odnosi ter aktivnostmi v okviru Evropskega akcijskega načrta za demokracijo. 

V nadaljevanju je minister dr. Logar na seji Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (AFET) predstavil prioritete predsedovanja Slovenije Svetu Unije na zunanjepolitičnem področju. Odbor preko svojih članov nadzira izvajanje skupne zunanje in varnostne politike ter spremlja, kako so sredstva za zunanje delovanje EU porabljena po svetu. Zunanji minister dr. Logar je  v uvodnem govoru predstavil ključna štiri prednostna področja programa predsedovanja Slovenije Svetu EU, v nadaljevanju pa se je osredotočil na prioritete s področja zunanjih zadev s poudarkom na aktivnostih slovenskega predsedstva na področju širitve in Zahodnega Balkana, geopolitične dimenzije strateške avtonomije, krepitve transatlantskih odnosov ter krepitve odnosov z indopacifiško regijo. Poudaril je, da si Slovenija želi tesnega in konstruktivnega sodelovanja z Evropskim parlamentom pri izvajanju zunanjepolitičnih aktivnosti Evropske unije v okviru svojih pristojnosti.

Minister dr. Logar je ob robu udeležbe na odborih AFCO in AFET, skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem, slavnostno podpisal zakonodajne akte Evropske unije.