Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek v Evropskem parlamentu predstavil prioritete slovenskega predsedovanja

Minister dr. Jože Podgoršek je na zasedanjih odborov Evropskega parlamenta, pristojnih za vsebine s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavil sektorski program in prednostne naloge slovenskega predsedstva. Te se umeščajo v sklop »Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija EU«, kjer je izpostavljen strateški pomen preskrbe s hrano v EU ter trajnostno kmetijstvo (skrb za podeželje) in gozdarstvo. Na področju ribištva prednostne naloge izhajajo iz pomena ohranjanja obalnih skupnosti ter tradicije trajnostnega ribolova.

Minister je predsedovanje Svetu EU ocenil kot izjemno priložnost za Slovenijo, da aktivno prispeva h krepitvi odpornosti EU proti krizam na večih področjih. »Ob vodenju Sveta EU čutim veliko odgovornost do vseh državljanov EU, saj si brez odpornega kmetijstva, varne in kakovostne hrane ter nasploh zadostne preskrbe s hrano ob ustreznem varovanju okolja in skrbi za podeželje, ne predstavljam sodobne in varne Evropske unije.«

Odbor za ribištvo (ponedeljek 12.7.)

Minister dr. Jože Podgoršek je na Odboru za ribištvo poudaril, da se zaveda izjemnega pomena ribiškega sektorja v EU. »Slovenija si ribolovno območje v Severnem Jadranu deli s sosednjimi državami. To je občutljiv ekosistem, zato si s partnerji v Uniji skupaj prizadevamo za njegovo zaščito, trajnostno upravljanje ter za ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj ribiškega sektorja. Prav zaradi teh danosti se zavedamo nekaterih ključnih izzivov v Uniji. Glavna vsebinska naloga bo ohranjanje trajnostnega ribolova s poudarkom na malem priobalnem ribolovu in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih skupnostih«. Prvi vsebinski dosje slovenskega predsedovanja pa je revizija Uredbe o nadzornem sistemu skupne ribiške politike.

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (torek, 13.7.)

Na odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja je minister poudaril, da bo ključna prednostna naloga predsedstva dokončanje reforme Skupne kmetijske politike. »Zakonodajni sveženj želimo sprejeti tako, da bodo vsi postopki za sprejem sekundarne zakonodaje lahko izvedeni pravočasno«. V zasledovanju ciljev strategije »od vil do vilic« bo Svet pozornost namenil tudi rasti in razvoju ekološkega kmetovanja. Izboljšanje konkurenčnosti in dohodkovnega položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano pa bo ključno za pravično razporeditev dodane vrednosti med deležniki. Svet EU bo izpostavil tudi vprašanje označevanja porekla kmetijskih proizvodov, zlasti označevanja porekla mešanice medu. Velik poudarek bo tudi na področju zaščite živali, med pomembnejšimi dosjeji je tudi Strategija EU za gozdove.

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (sreda, 14.7.)

Minister dr. Jože Podgoršek je poudaril, da bo cilj slovenskega predsedstva narediti premik k obravnavi kmetijstva kot kritične in strateške dejavnosti, ki zagotavlja zanesljivo, zadostno, trajnostno in odporno preskrbo s hrano v skladu s strateškimi usmeritvami strategije »od vil do vilic«. »Ključni del našega programa so zato vsebine, ki za državljane postajajo čedalje pomembnejše in jih je nedvomno treba upoštevati tudi v kmetijski politiki – v mislih imam varnost hrane in varstvo rastlin, zdravje in zaščito živali ter skrb za njihovo dobrobit«. Eden ključnih dogodkov v času predsedovanja bo tudi Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih kjer se bodo določile prihodnje usmeritve svetovnih prehranskih sistemov v okviru Agende 2030.