Skoči do osrednje vsebine

Izteka se rok za oddajo vlog za tri javne razpise na področju čebelarskih ukrepov

V petek, 16. 7. 2021 se zaključuje rok za oddajo vlog na tri javne razpise s področja čebelarstva.

Zaključuje rok za oddajo vlog na Javne razpise:

  • Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021;
  • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021;
  • Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva čebelarje, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Javnih razpisih, da do vključno 16. 7. 2021 oddajo vlogo s priporočeno pošiljko na naslov Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Na pisemski ovojnici je potrebno navesti ime in naslov vlagatelja ter naslov javnega razpisa na katerega se vloga nanaša.