Skoči do osrednje vsebine

Srečanje Zagovornika in ministra za zdravje

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za zdravje Janezu Poklukarju predal letno poročilo Zagovornika za leto 2020 in ga seznanil z delovanjem organa v preteklem letu. Spregovorila sta o zdravstvu, interspolnih ljudeh v medicinskih postopkih, cepljenju proti covid-19 in mobilnih enotah.

Lobnik je izpostavil, da se je med epidemijo na Zagovornika obrnilo še več ljudi kot sicer, nekatere pobude so zadevale sorazmernost ukrepov proti širjenju virusa. Sogovornika sta se strinjala o pomembnosti precepljenosti za zajezitev epidemije, kjer je Lobnik pozdravil napore ministrstva za zdravje, ki z mobilnimi enotami za cepljenje omogoča cepljenje ranljivim skupinam, ki jim je cepljenje težje dostopno – to so npr. Romi in drugi, ki živijo v odročnih krajih. Minister je dodal, da je čim večja precepljenost najboljše izhodišče za zagotavljanje enakosti med prebivalci.

Pogovarjala sta se tudi o predlogih zakonov, ki urejajo slovensko zdravstvo. Lobnik je ministru predal priporočila in predloge o možnih izboljšavah zakonov. Dotaknila sta se tudi možnosti uveljavitve posebnih ukrepov za izboljšanje zdravstvenega položaja Romov, ki v Sloveniji v povprečju umirajo 22 let mlajši kot splošno prebivalstvo.

Nenazadnje je Zagovornik ministru predstavil rezultate posebnega poročila o položaju interspolnih ljudi v medicinskih postopkih in posebno poro. Predal mu je priporočila za pripravo enotnega protokola obravnave, ki bo v skladu s sodobnimi smernicami in človekovimi pravicami.