Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco proizvajalcev po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži

Na spletni strani ARSO, v aplikaciji Embalaža, je omogočen vpis v evidenco proizvajalcev po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21).

Obveščamo vas, da je na spletni strani ARSO, v aplikaciji Embalaža, omogočen vpis v evidenco proizvajalcev po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21).

 V skladu s to uredbo se v evidenco proizvajalcev vpisujejo vse pravne osebe in vsi samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost v zvezi z embalažo (so embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje) in dajejo embalažo na trg v Republiki Sloveniji. Vpis za tuje podjetje izvede pooblaščeni zastopnik.

 V omenjeno evidenco se ni treba ponovno vpisati tistim proizvajalcem, ki so se v aplikacijo Embalaža že vpisali v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet v Republiki Sloveniji (po prej veljavni Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo). Vsi že vpisani pa morajo preko aplikacije Embalaža, s klikom na Poročanje in spreminjanje nekaterih podatkov, sporočiti vsako spremembo vrste dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo, ali prenehanje opravljanje te dejavnosti.

 Pomoč in informacije:

Vprašanja v povezavi z uporabo aplikacije Embalaža posredujte na embalaza.arso@gov.si.