Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek o promocijski politiki EU: »Ohranjamo konkurenčnost in enakopravnost kmetijskega sektorja«

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes v imenu slovenskega predsedstva Svetu EU v Bruslju udeležil uvodnega dela dvodnevnega dogodka na visoki ravni, video konference deležnikov o promocijski politiki EU. Konferenca naslavlja vprašanje te politike kot možnosti za prehod na bolj trajnosten prehranski sistem EU, za izboljšanje zdravih prehranjevalnih navad in za krepitev konkurenčnost tega sektorja na svetovnih trgih.

Organizator konference je Evropska komisija (Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja). Udeležence je v uvodnem delu nagovoril tudi komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski.

Minister dr. Podgoršek na video konferenci o promociji EU

Minister dr. Podgoršek na video konferenci o promociji EU | Avtor MKGP

V strategiji »Od vil do vilic« je bil napovedan pregled promocijske politike EU, s katerim naj bi povečali prispevek te politike k trajnostni proizvodnji in potrošnji ter jo uskladili s prehodom na bolj rastlinsko prehrano z manj rdečega in predelanega mesa ter več sadja in zelenjave. Evropska komisija trenutno pregleduje svojo politiko promocije agroživilskih proizvodov EU, ki temeljijo na Uredbi (EU) št. 1144/2014. Bistveni del tega pregleda je tokratna dvodnevna konferenca deležnikov. Na konferenci visoki predstavniki Evropske komisije, mednarodnih organizacij, predstavniki agroživilskega sektorja in potrošnikov ter strokovnjaki, razpravljajo o tem, kako lahko promocijska politika EU podpre prehod na bolj trajnosten prehranski sistem EU, izboljša zdrave prehranjevalne navade in okrepi konkurenčnost tega sektorja na svetovnih trgih.

Minister dr. Jože Podgoršek je danes v imenu slovenskega predsedstva Sveta EU uvodoma izpostavil pomen hrane kot naše najtrdnejše vezi z naravo, proizvodnja hrane pa je močno odvisna od biotske raznovrstnosti in ekosistemov. »Na to pa seveda vplivamo mi. S prehranskimi navadami vplivamo tudi na podnebne spremembe, na razvitost družbe ter kulturno krajino in seveda tudi na naše zdravje.«

Reformo promocijske politike je po besedah ministra potrebno obravnavati z različnih vidikov: evropskega zelenega dogovora in strategije »od vil do vilic«, ki pomenita premik k bolj trajnostnim sistemom proizvodnje in porabe. Hkrati pa se kmetje in agroživilske verige soočajo z izzivi posledic pandemije covid-19 in nestanovitnega svetovnega gospodarskega okolja. »Evropski potrošniki se že nekaj let odločajo za bolj zdravo in okusnejšo hrano, ki ima visoko hranilno vrednost in je pridelana na okolju prijazen način«.

Promocijska politika ima, poleg že obstoječih shem kakovosti, kot sta ekološka pridelava in predelava ter geografske označbe, ključno vlogo pri spodbujanju prihodnjih shem, namenjenih ozaveščanju potrošnikov o označevanju trajnostno pridelanih živil v EU, pri dobrobiti živali ter pri zdravih, uravnoteženih prehranjevalnih navadah. »Slovenija smatra ekološko kmetovanje kot enega izmed trajnostnih načinov kmetovanja, zato si bomo že na začetku predsedovanja prizadevali za sprejetje sklepov prihajajočega Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo na to temo,« je še dejal minister dr. Podgoršek.

Trgovinska politika EU bo po mnenju ministra tudi nadalje podpirala kmetijstvo in kmetijsko-živilski sektor, ki ga sestavljajo predvsem mala in srednje velika podjetja. »Tudi zato je politiko informiranja in promocije kmetijskih proizvodov potrebno še naprej usmerjati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja Unije na način, da bodo sektorji v enakopravnem položaju. Tako bodo konkurenčni pogoji bolj izenačeni na notranjem trgu in na trgu tretjih držav, potrošnik pa se bo lahko na podlagi informacij odločil, kaj bo kupil,« je izpostavil minister dr. Jože Podgoršek.