Skoči do osrednje vsebine

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper predstavil svoja mnenja in ugotovitve o noveliranem investicijskem programu

Predsednik Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper (PSCN) Jadran Bajec je na novinarski konferenci izpostavil, da je oziraje na noveliran investicijski program in dvotirnost potrebno skladno s terminskim planom definirati in v doglednem času tudi izvesti vse predvideno.

Govorci stojijo pred svojimi govorniškimi pulti

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper | Avtor MZI

Poudaril je, da projekt ni zastavljen na način, da bi se hkrati zgradilo dve progi in staro ukinilo. Tudi podpredsednik PSCN Damir Josipovič je opozoril na pomembnost hkratne izgradnje obeh tirov: "Vemo, da se hkrati na projektu že širijo servisne cevi na polno širino, ki omogočajo dvotirnost".

 

Investicijska vrednost projekta je ocenjena na 743,58 milijona evrov brez DDV kot navedeno v novem investicijskem programu. Bajec je ob tem poudaril, da je izrazito previsok strošek namenjen intelektualnim storitvam, kot sta nadzor in projektiranje. Na tej postavki je predvidenih 125 milijonov evrov, od tega naj bi po besedah podpredsednika projektnega sveta Emila Milana Pintarja bilo predvidenih 60 milijonov za nadzor in nadzor nadzora.

 

Glede terminskega načrta so člani sveta izpostavili, da bi moral imeti projekt obvezujoč terminski plan, saj naj bi bilo sprva načrtovano, da bo proga v uporabo predana v začetku leta 2026, po novem terminskem planu pa je predvidena otvoritev avgusta 2026.

 

Član Sveta Josipovič je bil kritičen do novega investicijskega programa saj naj bi bila po njegovih besedah metodologija programa zelo šibka in netransparentno predstavljena. Iz programa naj ne bi bilo razvidno kako so bile nove stopnje donosnosti tega projekta izračunane.