Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek na konferenci o viziji trajnostnega ribištva in akvakulture v Sredozemlju in Črnem morju

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil video konference Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) na visoki ravni z naslovom »Nova vizija trajnostnega ribištva in akvakulture v Sredozemlju in Črnem morju«.

Minister v temni obleki sedi za mizo in spremlja dogajanje na ekranu

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor MKGP

1 / 2

Minister dr. Jože Podgoršek je na videokonferenci prisluhnil predstavitvi nove GFCM strategije 2030, ki jo je pripravil Sekretariat Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM).

Nova GFCM strategija 2030 naslavlja ključne slovenske vsebine, in sicer podporo trajnostnemu razvoju sektorja majhnega priobalnega ribolova in sektorja akvakulture. Usmerila se bo v pet ciljev: zdrava morja in produktivno ribištvo, enaki konkurenčni pogoji za izkoreninjenje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,  trajnostni in odporni sektor, ki se razvija v polnem potencialu, dostojna zaposlitev in angažiranost ribičev za donosno ribištvo ter učinkovita tehnična pomoč, izmenjava znanja in partnerstva v subregionalnem pogledu.

Republika Slovenija je novo GFCM strategijo 2030 podprla, saj odraža vse ključne elemente izvajanja skupne ribiške politike ter podpira trajnostni razvoj sektorja akvakulture in malega priobalnega ribolova v skladu s cilji Načrta upravljanja morskega gospodarskega ribištva v teritorialnih in notranjih morskih vodah Republike Slovenije, Nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture do leta 2030 ter Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027. Minister je ob tem poudaril: »Kljub našemu minimalnemu prispevku k izkoriščanju zalog, je Slovenija zavezana k trajnostnemu izkoriščanju staležev, ohranjanju morskega okolja in trajnostnemu razvoju akvakulture. Menimo, da so prioritete nove strategije zelo dobre in se morajo izpeljati do leta 2030.« Skupni regionalni načrti upravljanja za skupne staleže in socialno-ekonomska razsežnost so zelo pomembni elementi za prihodnje spodbujanje sektorjev malega priobalnega ribolova in akvakulture v Jadranskem morju oz. širše v Sredozemskem morju.