Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Lampret predstavil prizadevanje Slovenije za vključenost Zahodnega Balkana v mehanizme Skupne zunanje in varnostne politike EU

Državni sekretar Uroš Lampret je danes kot osrednji govornik nastopil na spletnem seminarju z naslovom Strateški kompas in Zahodni Balkan: Kako do usmerjenega in strateškega pristopa k partnerstvu? (The Strategic Compass and the Western Balkans: Towards a tailor-made and strategic approach to partnerships?)

Na dogodku, ki je potekal v organizaciji Ministrstva za obrambo in Inštituta EU za varnostne študije (EU Institute for Security Studies), so bila predstavljena prizadevanja Slovenije za vključenost Zahodnega Balkana v mehanizme Skupne zunanje in varnostne politike EU. Tako Strateški kompas kot Zahodni Balkan sta področji, ki se jima bo Slovenija med predsedovanjem Svetu EU intenzivno posvetila. Gre za enega prvih dogodkov Ministrstva za obrambno v sklopu predsedovanja Svetu EU nasploh, s čimer še dodatno osvetljujemo pomen ene ključnih prednostnih nalog za Republiko Slovenijo.

Spletni seminar je moderiral predstavnik Inštituta EU za varnostne študije dr. Daniel Fiott. Inštitut EU za varnostne študije deluje kot agencija EU za analizo zadev s področja zunanje, varnostne in obrambne politike.

Na spletnem seminarju je potekala razprava o Strateškem kompasu, ki bo ključni usmerjevalni dokument Skupne zunanje in varnostne politike EU za naslednjih deset let. Slovensko predsedstvo bo skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje (European External Action Service) oblikovalo dokument in sklepe za sprejem v letu 2022. Slovenija si bo v času predsedovanja prizadevala, da bi nas proces pripeljal do konkretnih rezultatov v smeri oblikovanja političnih smernic na štirih področjih – kriznega upravljanja, odpornosti, razvoja zmogljivosti in partnerstev.

V okviru partnerstev je razprava na današnjem seminarju potekala o državah v regiji Zahodnega Balkana, ki se približujejo Evropski uniji in že sodelujejo v mehanizmih  Skupne zunanje in varnostne politike EU. Države regije tako že pomembno prispevajo k misijam in operacijam EU, rotacijam bojnih skupin EU, sodelujejo na skupnih vajah in usposabljanjih, nekatere imajo tudi že podpisan sporazum o sodelovanju z Evropsko obrambno agencijo (European Defence Agency – EDA).

Slovensko predsedstvo Svetu EU si zelo prizadeva za še večjo vključenost držav v regiji Zahodnega Balkana v te mehanizme in za krepitev dialoga na ravni EU. Ob tem je pomembno, da se sodelovanje prilagaja različnim potrebam držav z namenom, da bi z njimi ustvarili močna in učinkovita partnerstva, ki bi naslavljala potrebe regije. Strateški kompas v kombinaciji z drugimi orodji EU, kot so Evropski mirovni instrument (European Peace Facility – EPF), Stalno strukturno sodelovanje (Permanent Structured Cooperation – PESCO) in Evropski obrambni sklad (European Defence Fund – EDF), ponujajo ustrezen okvir za razvoj takšnega partnerstva.

Na spletnem seminarju so s svojimi predstavitvami nastopili številni priznani strokovnjaki s področja varnosti in obrambe. Sklepni govor je imel generalni sekretar Blejskega strateškega foruma Peter Grk.

Grafika s portretom sekretarja in uradnim logom predsedovanja Svetu EU

Državni sekretar Uroš Lampret danes na spletnem seminarju z naslovom Strateški kompas in Zahodni Balkan: Kako do usmerjenega in strateškega pristopa k partnerstvu? | Avtor MORS