Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Danes je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril. Nov pravilnik, ki je nadomestil prej veljavni pravilnik in uredbo, na enem mestu ureja obveznosti javnih uslužbencev in funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril.

Bistvena novost, ki jo prinaša pravilnik, je na novo urejeno poročanje o prejetih darilih in nadzor nad področjem daril, ki ga bo zdaj izvajala Komisija za preprečevanje korupcije. S poenotenjem ureditve za javne uslužbence in funkcionarje se odpravljajo nejasnosti glede delitve področja, izboljšuje se nadzor, poročanje o prejetih darilih pa bo enostavnejše.

Novosti na področju sprejemanja daril je prinesla že novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Med drugim so na novo določene mejne vrednosti daril, ki jih lahko sprejmejo javni uslužbenci in funkcionarji: darila, katerih vrednost ne presega 50 evrov, javni uslužbenci in funkcionarji lahko sprejmejo in o njihovem prejemu ni potrebno poročati; darila, katerih vrednost presega 50 evrov, javni uslužbenci in funkcionarji lahko sprejmejo, o njih pa morajo poročati osebi, zadolženi za vodenje seznama daril znotraj svoje organizacije; daril, katerih vrednost presega 100 evrov, ni dovoljeno sprejeti in jih je treba zavrniti.

Darila v obliki denarja, vrednostnih papirjev, darilnih ali vrednostnih bonov in dragih kovin so prepovedana. Prav tako ni dovoljeno sprejemati darila, ki lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje dela uradne osebe, ali če bi sprejem darila pomenil storitev kaznivega dejanja.