Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek na dogodku parlamentarne medskupine za pametne vasi in podeželska območja

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil video dogodka parlamentarne medskupine za pametne vasi in podeželska območja (RUMRA and Smart Villages Intergroup). V svojem uvodnem nagovoru je čestital vsem sodelujočim pri pripravi Dolgoročne vizije za podeželska območja do leta 2040, ki jo je objavila Evropska komisija.

Minister v temni obleki sedi za mizo in spremlja dogajanje na ekranu

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor MKGP

1 / 2

Minister dr. Jože Podgoršek je v nagovoru poudaril, da je dosje Dolgoročna vizija za podeželje do leta 2040 pomembna tudi za Slovenijo, v kateri podeželje predstavlja velik odstotek teritorija države z več kot polovico prebivalstva Slovenije. Po njegovih bsedah je tema pomembna tako z nacionalnega vidika, kot z vidika prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU. »Zavedam se velike naloge, ki mi je bila dana z vodenjem Sveta EU za kmetijstvo v naslednjih mesecih. Ob tem čutim tudi odgovornost do državljanov Evropske unije, ki jim je poleg trajnostno pridelane hrane, potrebno zagotoviti tudi vse potrebno za kakovostno življenje na podeželju, socialno vključenost ter kakovostna delovna mesta.« Med predsedovanjem Svetu EU bodo slovenske prioritete krepitev dialoga med urbanim in ruralnim okoljem, digitalizacija in modernizacija podeželja in vloga žensk na podeželju.

V nadaljevanju je minister sodeloval pri okrogli mizi. Prva tema pogovora je bila o izzivih in možnostih za razvoj na podeželju.  Minister je ob tem izpostavil, da se slovensko kmetijstvo sooča z nekaterimi težavami. Mednje spada staranje prebivalstva, revščina, odseljevanje mladih in bolj izobraženih kmetov. Izpostavil je, da je potrebno izzive obravnavati prednostno. Minister je poudaril, da Dolgoročna vizija za podeželska območja vključuje tematike, kot so ženske na podeželju ter mladi. Slednja je povezana tudi z dostopom do izobrazbe na podeželju. Kot pomemben pristop k razvoju podeželja je izpostavil tudi podpore po konceptu Pametnih vasi. Dodal je, da se je v razpravi med pripravo Dolgoročne vizije za podeželska območja opravilo javno posvetovanje. Pokazale so se podobne potrebe in sicer: izboljšanje osnovne infrastrukture, še posebej javnega prometa, dostop do storitev, digitalna povezljivost in zaposlitev. Le to bi se lahko rešilo z novo dolgoročno vizijo razvoja: »S tem dokumentom je podeželje celovito naslovljeno in ima podlago za reševanje številnih izzivov, za katere so odgovorne ne le kmetijska politika, temveč tudi druge.«