Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za pravosodje na Sklep Upravnega sodišča v upravnem sporu zaradi (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev

Ministrstvo za pravosodje je 1. 7. 2021 prejelo Sklep Upravnega sodišča v upravnem sporu zaradi (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, v katerem je sodišče odločilo, da se tožba in zahteva za izdajo začasne odredbe zavržeta, saj sta tožnika vložila tožbo preuranjeno - izpodbijani akt jima še ni bil vročen in torej nima lastnosti dokončnosti.

O pravni naravi sklepa vlade se sodišče ob obravnavani odločitvi ni opredelilo, ker za obravnavano odločanje ta opredelitev ni bila relevantna. Vsebinsko sklepa vlade sodišče torej ni presojalo, ker niso bile izpolnjene procesne predpostavke. Zoper odločitev sodišča o zavrženju tožbe in odločitvi o plačilu stroškov postopka (vsaka stranka trpi svoje stroške), lahko tožnika vložita pritožbo v roku 15 dni od vročitve pisnega odpravka sklepa.

Ministrstvo je sklep Upravnega sodišča proučilo, ter bo glede na to odločitev sodišča, ter v luči tega, da je potrebno zagotoviti čimprejšnje polno delovanje Slovenije v okviru okrepljenega sodelovanja v Evropskem javnem tožilstvu, objavilo poziv v skladu z 71.č in 71.d členom Zakona o državnem tožilstvu predvidoma še ta teden.