Skoči do osrednje vsebine

Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije na področju statistike

Statistični urad RS prevzema za pol leta vodenje Delovne skupine za statistiko, to je delovnega telesa Sveta Evropske unije, katerega glavna naloga je ohranjati splošen pregled nad vsemi s statistiko povezanimi vprašanji.

Slovenija s 1. 7. 2021 prevzema predsedovanje Svetu EU. Statistični urad RS bo v tem času vodil Delovno skupino Sveta EU za statistiko. Pri tem bo predvsem usmerjal zakonodajno delo na področju statistične zakonodaje in oblikoval skupna stališča Sveta EU za pogovore v razpravah s sozakonodajalcema Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

Slovensko predsedstvo bo na področju statistike nadaljevalo delo svojih predhodnikov in si prizadevalo za uresničitev dolgoročnih ciljev, zastavljenih v 18-mesečnem programu in prednostnih nalogah predsedstvenega tria, v katerem sodeluje skupaj z Nemčijo in Portugalsko. Prva je predsedovala v drugi polovici leta 2020, druga v prvi polovici leta 2021. Slovenija je na podlagi programa tria pripravila tudi svoj, podrobnejši 6-mesečni program. Ta bo na statističnem področju usmerjen predvsem v spodbujanje dejavnosti, katerih namen je še naprej krepiti agilnost Evropskega statističnega sistema v prizadevanju, da bi se kar najustrezneje odzival na potrebe uporabnikov.  

Nedavni dogodki so pokazali, kako pomembno in nujno je, da so relevantni in kakovostni statistični podatki pravočasni. Zato se bo slovensko predsedstvo pri svojem delu prvenstveno usmerilo na potrebe uporabnikov podatkov, predvsem na njihovo povečano potrebo po hitrejši odzivnosti. Za ta namen bo tudi utrjevalo obstoječa partnerstva z dajalci podatkov in ustvarjalo nova, s ciljem, da bi se novi podatkovni viri kar najučinkoviteje uporabili za produkcijo uradne statistike. 

Statistični urad RS bo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU pripravil skupaj z Eurostatom, evropskim statističnim uradom, tudi osrednji dogodek na visoki ravni, na katerem se bo razpravljalo o potrebi po pravočasnih statističnih podatkih, kot odzivu na potrebe uporabnikov, ter o pomenu dostopa do (novih) podatkovnih virov. Omenjeni dogodek bo potekal 19. novembra 2021.

Za več informacij o Delovni skupini za statistiko v času predsedovanja Slovenije Svetu EU obiščite spletno stran https://www.stat.si/eu2021/sl.