Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje sprejel predsednico Evropske komisije in slovenskega premiera na Pediatrični kliniki v Ljubljani

V okviru obiska Slovenije je danes minister za zdravje Janez Poklukar sprejel predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika slovenske vlade Janeza Janšo.

Na obisku Pediatrične klinike v Ljubljani se je delegacija mudila v sklopu obiskov držav članic in podpore Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Recovery and Resilience Facility - v nadaljnjem besedilu RRF). Predsednico Evropske komisije so pričakali državni sekretar Ministrstva za zdravje Robert Cugelj, direktor Univerzitetnega Kliničnega Centra v Ljubljani Jože Golobič, dekan Medicinske Fakultete v Ljubljani Igor Švab, predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Pediatrični kliniki Tadej Batelino, vodja oddelka za intenzivno terapijo na Kiniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Matjaž Jereb ter predstojnica Infekcijske klinike v Ljubljani Tatjana Lejko. Predstavili so primere dobrih praks, ki smo jih v Sloveniji uvedli med pandemijo, kot sta e-vedro in primeri iz telemedicine, kakor tudi prihodnje načrte investicij v zdravstvu, ki bodo financirani tudi iz naslova RRF.

Gre za investicije v zdravstveno infrastrukturo, medicinsko opremo, digitalizacijo zdravstva in krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu, ki jih je Slovenija uvrstila v načrt za okrevanje in odpornost.

Mednje spadajo:

  • Obnova in dograditev Infekcijske klinike v Ljubljani ter nadomestna novogradnja Infekcijske klinike v Mariboru (110 milijonov EUR);
  • investicija v Medicinsko fakulteto v Ljubljani, za izvajanje sodobne izobraževalne dejavnosti, vključno s prostori za simulacijsko medicino, ter znanstveno-raziskovalno dejavnostjo (52 milijonov EUR);
  • nadaljnja digitalizacija zdravstva (e-zdravje) – 83 milijonov EUR. To med drugim vključuje uvedbo novih digitalnih storitev in digitalizacijo obstoječih; uporaba informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in ostalimi deležniki zdravstvenega sistema; načrtovanje bolnišničnih kapacitet, zdravstvenih storitev in potreb po materialu na podlagi dejanske uporabe; boljše načrtovanje obravnave pacientov; uvedbo spremljanja kakovosti na podlagi realnih podatkov v realnem času, vključno z uvedbo spremljanja kazalnikov izida zdravljenja, poročanih s strani pacienta. V okviru obiska bodo predstavljene digitalne rešitve, ki jih uporabljajo na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Obisk predsednice von den Leyenove Pediatrične klinike je potekal v luči obiska držav članic in osrednjega dela Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF), v sklopu EUNext Gerneration. Ta ima na voljo 672,5 milijarde evrov posojil in nepovratnih sredstev za podporo reformam in naložbam, ki jih bodo do leta 2026 izvedele države članice. Kakor tudi druge države članice je Slovenija pripravila nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, katerega mora pozitivno oceniti Evropska komisija, nato pa potrditi tudi države v okviru Sveta EU. Slovenija bo v tem primeru lahko črpala sredstva.