Skoči do osrednje vsebine

Klicni center v dobrih 8 mesecih zagotovil odgovore več kot 181.000 klicateljem

Klicni center za informacije o novem koronavirusu je deloval od začetka drugega vala epidemije 19. oktobra 2020 do 30. junija 2021. V tem času je zagotovil odgovore več kot 181.000 klicateljem. Največ vprašanj je bilo s področja pogojev prehajanja državnih meja, omejitve gibanja in zbiranja ter konzularnih zadev.

Klicni center za informacije o novem koronavirusu je bil vzpostavljen za čas trajanja epidemije skladno z Načrtom vzpostavitve klicnega centra za informacije o epidemiji, ki je del Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Zaradi velikega povpraševanja po informacijah, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja SARS-CoV-2, se je vlada na svoji 82. redni seji odločila, da delovanje klicnega centra podaljša tudi po zaključku epidemije do vključno 30. junija 2021. Po tem datumu so zagotavljanje informacij v okviru svojih pristojnosti ponovno prevzela pristojna ministrstva in drugi organi državne uprave prek svojih klicnih centrov ali telefonskih številk.

Klicni center za informacije o novem koronavirusu je vodil Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Civilno zaščito ter drugimi inštitucijami (Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve oziroma Policijo ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo), ki so prispevali strokovnjake s posameznih vsebinskih področij za podporo svetovalcem pri odgovarjanju na vprašanja klicateljev.

Svetovalci v klicnem centru so bili študenti višjih letnikov Medicinske fakultete v Ljubljani. Od 19. oktobra 2020 smo za delo v klicnem centru usposobili 116 študentov. Število dnevno prisotnih študentov v klicnem centru smo prilagajali povpraševanju po informacijah. Povprečno je bilo v klicnem centru dnevno prisotnih med 8. in 14. uro 14 študentov, zadnji dve uri pa zaradi nekoliko manjšega števila klicev 10.

Klicni center je bil dosegljiv za prebivalke in prebivalce Slovenije na brezplačni telefonski številki 080 1404 oziroma za tujce na +386 1 478 7550 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro oziroma je bil do 23. aprila 2021 dosegljiv do 18. ure. Klicni center je delal po potrebi tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Klicni center je bil namenjen splošni javnosti. Med najpogostejšimi klicatelji so bili potniki v tujino, poslovneži, starši, starejši, posamezne kategorije zaposlenih (delavci iz tretjih držav, dnevni migranti, zdravstveni delavci, gradbeni delavci, gostinci, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, samozaposleni), Slovenci po svetu in tujci.

Klicatelji so lahko na enem mestu dobili vse relevantne informacije tako vladnih organov (zdravstveni ukrepi, prehajanje mej, vračanje v državo, ukrepi v podporo prebivalstvu in gospodarstvu) kot tudi zdravstvenih institucij (Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL).

Centralizirano podajanje informacij je prispevalo k enostavnemu dostopu do informacij za vse zainteresirane javnosti ter k poenotenemu obveščanju in ozaveščanju prebivalstva. Hkrati je odziv klicateljev na sprejete ukrepe vlade pomenil bogato povratno informacijo odločevalcem pri sprejemanju novih ukrepov ali prilagajanju že sprejetih.

Klicni center je od 19. oktobra 2020 do 30. junija 2021 (v 182 dneh delovanja) z odgovori oskrbel 181.773 klicateljev, kar je v povprečju 992 klicateljev dnevno. Klicni center je prejel največ klicev v dneh zaostrovanja ukrepov ali sproščanja ukrepov. Rekordno število klicev (1.760 klicev) je bilo 30. marca 2021, ko je bilo v odloku za prehajanje meje določeno, da se lahko zapusti državo samo izjemoma. Največ vprašanj je bilo s področja prehajanja državne meje in karantene na meji (32,1 %). Sledila so vprašanja s področja omejitev gibanja in zbiranja (18 %), konzularnih zadev (14,6 %), epidemiološke karantene (8,5 %), omejitev na področju blaga in storitev (5,7 %), cepljenja (6,3 %), testiranja (5,4 %), higienska priporočila in preprečevanje okužbe (2,2 %), simptomi in znaki (1,4 %), odpravljanje socialnih in gospodarskih posledic epidemije (1,1 %), šolstvo (0,7 %), pobude (0,5 %) in drugo (3,5 %). Klicni center je prejel tudi približno 1.000 pobud, med katerimi so bile mnoge tudi realizirane. Povprečni čas pogovora je trajal približno 3 minute. Najdaljši pogovor je bil 19. novembra 2020 in je trajal 1 uro in 47 minut.