Skoči do osrednje vsebine

Idej in volje za ohranjanje nepremične kulturne dediščine ne manjka

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je 30. junija 2021 v sklopu vladnega regijskega obiska v Podravski regiji obiskal gradove Vurberk, Borl in Slovenska Bistrica (Bistriški grad) ter se srečal z županoma in županjo občin Duplek, Cirkulane in Slovenska Bistrica.

Ker ministrstvo za kulturo daje velik poudarek na ohranjanje nepremične kulturne dediščine, si je minister za kulturo dr. Simoniti ogledal, v kakšnem stanju so trije gradovi v podravski regiji in kako napreduje njihova obnova.

Najprej je obiskal občino Duplek. Na gradu Vurberk – obnovo grajskih ostankov je ministrstvo letos financiralo prvič –, ga je sprejel župan Mitja Horvat, ki mu je predstavil nadaljnje načrte glede sanacije ostankov tega nekoč mogočnega gradu. Kot je povedal minister za kulturo dr. Simoniti, je vesel, da je dejavnost na vurberškem gradu živa, da poteka pestro kulturno in družabno življenje s številnimi dogodki, kar »na nek način upravičuje našo pozornost, ki jo namenjamo temu gradu«. Poleg gradu si je minister za kulturo dr. Simoniti ogledal tudi novo večnamensko dvorano in likovno razstavo učencev osnovnih šol Duplek in Korena.

Sledil je obisk občine Cirkulane in ogled delno obnovljenega gradu Borl, ki stoji na strmi skali nad reko Drava v Dolanah. Minister za kulturo dr. Simoniti in županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar sta se strinjala, da pri obnovi gradu čaka še kar nekaj dela, da bo dobil obliko in vsebino, ki si jo želita občina in država. Prepričana sta, da idej in volje ne manjka. Spomnimo, da je do 7. julija 2021 odprto javno naročilo ministrstva za kulturo za postavitev stalne prirodoslovne razstave v obnovljenem delu gradu Borl oziroma v pritličju gradu.

Na koncu je minister za kulturo dr. Simoniti obiskal še občino Slovenska Bistrica. Na Bistriškem gradu, ki je osrednji kulturni in prireditveni center mesta in občine, se je srečal z županom dr. Ivanom Žagarjem. Govorila sta o naložbah v kulturo in kulturno dediščino. Poleg tega sta se županom dr. Ivanom Žagarjem poklonila spominu na dr. Jožeta in Ivana Pučnika. Njuna doprsna kipa so nedavno postavili pri stavbi tamkajšnje občine.

Minister za kulturo dr. Simoniti se je vsem zahvalil za predanost in vloženo delo pri ohranjanju nepremične kulturne dediščine. Njegov obisk v podravskih občinah je bil učinkovit in proaktiven.