Skoči do osrednje vsebine

Različne oddaje z nagradnimi vprašanji na slovenskih televizijskih programih

Na različnih slovenskih televizijskih programih se že nekaj časa predvajajo oddaje, v okviru katerih se gledalce spodbuja, da pokličejo na plačljivo telefonsko številko 090 in podajo odgovor na različna nagradna vprašanja (na primer ugani razliko, ugibanje besed in podobno).

Glavna značilnost vseh teh oddaj je, da se potrošnikom na zaslonu prikazuje relativno enostavno nagradno vprašanje oziroma naloga in vztrajno spodbujanje s strani voditelja te oddaje, da naj gledalci hitro pokličejo in povejo pravilen odgovor, pri čemer se potrošnikom z različno izbiro besednih zvez (na primer Kaj mislite?, Kaj iščemo?, Že veste?, Dam vam sekundo za razmislek!, Kaj pravite?, Kakšen je vaš odgovor? Kaj vam pade na pamet? in podobno) daje vtis, da nihče drug ne ve pravilnega odgovora.

V resnici pa je tako, da je na liniji ogromno potrošnikov, ki vedo pravilen odgovor, v eter pa se tudi po več minut ne spusti nikogar. Pri tem gre po eni strani za zavestno ravnanje voditeljev, ki dajejo vtis, da nihče ne ve pravilnega odgovora, po drugi strani pa za zadrževanje klicateljev na liniji zaradi ustvarjanja dobička.

Potrošnike opozarjamo, da namen takšnih oddaj ni izobraževanje in povečevanje znanja gledalcev, ampak v večji meri pridobivanje dobička, zaradi česar je potrebno takšne oddaje spremljati brez izpostavljanja prekomernim stroškom s klicanjem v takšne oddaje.

Naj še pojasnimo, da ima Tržni inšpektorat RS v zvezi s tovrstnimi oddajami določene pristojnosti, ki jih tudi izvršuje, vendar pa se ocenjuje, da bo največji učinek pri preprečevanju tovrstnih oddaj doseglo zavedanje gledalcev, da sicer lahko spremljajo te oddaje, da pa se ne izpostavljajo prekomernim stroškom s klicanjem v takšne oddaje, ki niso namenjene spodbujanju in povečevanju znanja gledalcev.

Poleg tega pa je potrebno še pojasniti, da v primerih, ko potrošniki zaradi sodelovanja v takšnih oddajah prejmejo visoke račune za telefonske stroške, Tržni inšpektorat RS ne more podjetju naložiti, da te stroške potrošnikom odpiše oziroma zmanjša, ampak se zadeva lahko v končni fazi rešuje le preko sodišča.