Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 84. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 84. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Določitev plačila članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je določila plačila članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 7.300,00 evrov bruto letno na posameznega člana. Za opravljanje posebne funkcije člana je predsednik nadzornega sveta upravičen tudi do doplačila v višini 50 %, namestnik predsednika pa v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.