Skoči do osrednje vsebine

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Podravski regiji

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je skupaj z državnim sekretarjem mag. Alešem Irgoličem udeležil današnjega vladnega delovnega obiska v Podravju. Tekom dneva sta ločeno obiskala kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo, gozdarstvom, turizmom in vinogradništvom. V programu obiska je bila tudi zadruga, podjetje živilsko predelovalne industrije ter inštitut v Mariboru. Minister se udeležil tudi avdio vizualne razprave Medskupine Evropskega parlamenta na temo EU Zelenega dogovora: Kaj želimo in potrebujemo od EU gozdov? ter predstavitve projekta Evropskega inovativnega partnerstva Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk. Vladni obisk se je začel z jutranjim delovnim posvetom vlade na Ptuju, zaključil pa z javno tribuno v Mariboru.

Delovni obisk Vlade RS se je začel dopoldne s sejo vlade na ptujskem gradu. Sledil je obisk podjetja Perutnina Ptuj. Na sestanku z vodstvom podjetja se je minister seznanil s poslovanjem skupine, ki zaposluje 3700 delavcev v 7 državah in je pomemben partner številnim kooperantom v regiji. Skupina Perutnina Ptuj namreč sodeluje s 500 kooperanti, izdelke pa prodajajo v 20 držav. Minister je vodstvu predstavil pomembnejše in aktualne vsebine s področja MKGP, še posebej zadnje informacije vezane na politični dogovor ministrov EU na zadnjem zasedanju Sveta EU v Luksemburgu, kjer je bil potrjen zakonodajni sveženj nove Skupne kmetijske politike. Minister je vodstvu podjetja zaželel veliko uspeha pri poslovanju v Sloveniji in v tujini ter jih pozval, da pomagajo vzpostavljati primerno okolje za stabilno živilskopredelovalno verigo.

Sledil je obisk ministra na kmetiji Koren v Bresternici. Kmetija obsega 24 hektarjev kmetijskih in vinogradniških površin, od tega okoli 15 hektarjev gozda. Že več kot 35 let se na kmetiji izvaja tudi dopolnilna dejavnost – izletniški turizem. Kmetija je znana in obiskana tudi zaradi starega, veličastnega kostanjevega gaja, ki še vedno daje obilne sadove.

Minister se je v okviru obiska udeležil tudi video dogodka Medskupine Evropskega parlamenta, imenovane Podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostni razvoj, in sicer na temo EU Zelenega dogovora: Kaj želimo in potrebujemo od EU gozdov. Namen dogodka je bil pogovor o novi Strategiji EU za gozdove, ki jo bo Evropska komisija objavila 20. julija 2021 ter in o vlogi gozdov, ki jo imajo v novem Zelenem dogovoru.

V Zgornji Ložnici se je minister udeležil predstavitve projekta Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) 16.2 Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk. Gre za sodobne pridelovalne tehnike za konkurenčno pridelavo prvovrstnih slovenskih jabolk. Pri projektu sodeluje tudi Univerza v Mariboru.

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je dopoldne v Mariboru najprej obiskal Zadrugo Dobrina, ki deluje od leta 2011, ustanovili pa so jo pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric. Temeljni namen zadruge je razvoj malih kmetij,  pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Delujejo tudi na področju povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocije in razvoja ekološkega kmetovanja, spodbujajo načela trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva. Državni sekretar Aleš Irgolič je izpostavil, da je tako povezovanje kmetov kot ga prikazuje zadruga zelo pomembno za razvoj kmetijstva. Prisluhnil je tudi težavam, ki zadrugo pestijo v sedanjem obdobju.

V nadaljevanju je državni sekretar obiskal tri kmetije, in sicer gozdarsko kmetijo Antona Majala na framskem Pohorju (gospodarijo z 42 hektarji obdelovalnih površin - v lasti in zakupu, in s 25 hektarji lastnih gozdov), živinorejsko kmetijo Gašperja Dajčmana v očini Sveti Duh na Ostrem (redijo krave molznice in prodajajo ekološko mleko) ter ekološko vinogradniško kmetijo Lo Duca v občini Kungota. Na kmetijah se je z lastniki pogovoril o težavah in možnosti napredka kmetijstva v regiji.

Državni sekretar je obiskal tudi Inštitut Wcycle v Mariboru. Gre za projekt dolgoročnega, razvojno usmerjenega zagotavljanja obvladovanja tokov virov / surovin v lokalnem in regijskem območju. V okviru projekta ozaveščajo najširšo javnost o zmanjševanju odpadne količine hrane, podpirajo inovativne produkte s področja hrane ter zmanjšanje zavržkov hrane.