Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik v Podravju o lokalni samoupravi, upravnih enotah in nevladnih organizacijah

Vlada Republike Slovenije se je v sredo, 30. junija 2021, mudila na regijskem obisku v Podravju.

Zjutraj se je vladna ekipa najprej sestala na delovnem posvetu, pozno popoldan pa bo obisk zaokrožila z javno tribuno. Vmes so potekali ločeni programi ministric in ministrov.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v okviru ločenega programa na delovnem srečanju sestal z županjo Mestne občine Ptuj Nuško Gajšek in podžupanom občine Lenart Francijem Ornikom ter za tem z načelnicami in načelniki upravnih enot regije. V popoldanskem delu programa je minister obiskal Art kamp v Mestnem parku Maribor, kjer se je seznanil z dobrimi praksami nevladnih organizacij v regiji.

Na srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot Podravske regije so se najprej posvetili ukrepom za lažjo dostopnost upravnih storitev v povezavi z epidemijo bolezni covida-19, preobremenjenosti in povečanemu obsegu dela v upravnih enotah.

Z namenom, da bo prebivalcem omogočen ustrezen dostop do storitev, ki jih morajo opraviti na upravnih enotah ter zaradi povečanega obsega dela, je minister v pogovoru izpostavil kadrovsko krepitev upravnih enot, vzpostavitev klicnega centra in na nekaterih upravnih enotah, v Podravski regiji so to: UE Lenart, UE Pesnica, UE Slovenska Bistrica, podaljšan delovni čas ob sredah, do 18. ure.

Zaradi povečanega interesa za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS je državljankam in državljanom, tudi v sodelovanju z občinami, začasno omogočena oddaja zahtevka za pridobitev smsPASS še na drugih lokacijah, ne le na upravnih enotah (na cepilnih mestih, centrih za socialno delo, finančnih uradih). Tako si bodo prebivalci lahko pravočasno uredili svojo e-identiteto, s pomočjo katere bodo lahko na portalu zVem sami dostopali do EU digitalnega covid potrila.

Na delovnem srečanju z županjo Mestne občine Ptuj Nuško Gajšek in podžupanom občine Lenart Francijem Ornikom so med drugimi temami spregovorili tudi o rezultatih odličnega sodelovanja na medinstitucionalni ravni – sodelovanja med državnimi organi in občinami v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo ter o dvigu povprečnine občinam, ki se je skupno v tem mandatu povečala in zdaj znaša 628,20 evrov.

V pogovoru so se dotaknili tudi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ter konkretnih administrativnih in finančnih razbremenitev, ki jih ta prinaša občinam. Kot so v pogovoru izpostavili sogovorniki, bodo administrativne razbremenitve za občine posredno vplivale na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je denimo plačevanje prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Kot je poudaril minister Koritnik, je država med drugim od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe. »Nenazadnje pa smo z omenjenim zakonom vplivali na povečanje nekaterih prihodkov občin. Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki je odslej plačljiva tudi za notarje.«

Minister za javno upravo se je v okviru programa obiska popoldan sestal še z nevladnimi organizacijami regije in se seznanil z dobrimi praksami. Obiskal je Art kamp v Mestnem parku Maribor. V pogovoru je izpostavil, da nevladne organizacije pomembno sooblikujejo kulturne in socialne vsebine širše v regiji, pa tudi v mestu Maribor, v sodelovanju z občino in javnimi zavodi. Primer tovrstnega sodelovanja je vsem dobro znani Festival Lent, ki poteka pod okriljem Narodnega doma, vsebino pa prispevajo razne nevladne organizacije in posamezniki.
Dejal je še, da Ministrstvo za javno upravo s sofinanciranjem omogoča delovanje Regionalnega stičišča NVO Podravja že od leta 2008, prav tako pa v okviru javnega razpisa za profesionalizacijo sofinancira projekt Film v Mariboru.

Obisk v Podravju bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik skupaj s celotno vladno ekipo zaključil v Avditoriju Generala Maistra v Centru vojaških šol, na javni tribuni, na kateri se bodo predstavniki vlade srečali z župani, gospodarstveniki in drugi nosilci razvoja v regiji.