Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič na obisku pravosodnih deležnikov v podravski regiji

V okviru regijskega obiska vlade je danes minister Marjan Dikaučič skupaj s sodelavci obiskal pravosodne deležnike na Ptuju in v Mariboru.

Uvodoma je na Ptuju obiskal Okrožno in Okrajno sodišče, kjer se je seznanil z odprtimi vprašanji na sodiščih, vodstvu pa je predstavil prioritete ministrstva do konca mandata, predvsem na področju priprave nove sodniške zakonodaje. Ob današnjem obisku ministra so prisotni  nagovorili tudi problematiko prostorske stiske v arhivu. »Del rešitve bo zagotovo predstavljala vzpostavitev centralnega dokumentacijskega in digitalizacijskega centra. Projekt se nanaša na digitalizacijo listin, ki so nastale oziroma nastajajo v okviru poslovanja sodstva in ostalih pravosodnih deležnikov. Preko 200 milijonov dokumentov bi bilo tako shranjenih na enem mestu, potrebe po fizičnem arhivu pa bi se bistveno zmanjšale na vseh sodiščih. S projektom bo po prvih ocenah zagotovljenih okvirno 50 delovnih mest,” je povedal Dikaučič, ter ob zaključki še izrazil zadovoljstvoe, da se na sodišču že poslužujejo videokonferenčne opreme za izvedbo zaslišanj v čim večji meri.

Sledil je delovni sestanek z Valerijo Vale, vodjo Državnega odvetništva na Ptuju, zunanji oddelek na Ptuju, in z Lucijo Gorišek Perc, višjo državno svetnico na Državnem odvetništvu Republike Slovenije, zunanji oddelek Maribor, kjer so prav tako govorili od odprtih vprašanjih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

V nadaljevanju se je minister seznanil z delom Okrožnega državnega tožilstva Maribor, ter Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, kot tudi s kadrovskim primanjkljajem in s prostorsko problematiko, s čimer se srečujejo na mariborskem in ptujskem tožilstvu.

Današnji obisk pa je vodstvo ministrstva zaključilo s srečanjem z začasnim predsednikom  Višjega sodišča v Mariboru, Brankom Reismanom, s predsednico Okrožnega sodišča v Mariboru Alenko Zadravec in s predsednikom Okrajnega sodišča v Mariboru Marjanom Premzlom. Pogovarjali so se o prostorski in kadrovski problematiki in o izboljšavi tehnične opreme.  Govorili  so tudi o zakonodaji, ki jo pripravljamo na ministrstvu, ter o pomembnosti digitalizacije pravosodja in ob tem še posebej pohvalili projekt e-dražb, ter odzivnost ministrstva pri zagotavljanju avdio video konferenčne opreme. Ministrstvo je v zadnjem letu za okrožna in okrajna sodišča v Podravski regiji zagotovilo pet kompletov videokonferenčne opreme, v letošnjem letu pa načrtujemo še dodatna dva kompleta za velike dvorane ter predvidoma pet za srednje dvorane.

Ministrstvo za pravosodje je v letu 2020 realiziralo 12% več EU sredstev od načrtovanega in zagotoviti še dodatna sredstva. Pospešili smo investicijska vlaganja v pravosodne sisteme. V zadnjem letu so bile v Podravski statistični regiji tako izvedene oziroma so v teku naslednje investicije:

  • Okrožno sodišče na Ptuju: izvedba pohlajevanja in sanacija obstoječega ogrevanja.
  • Sodna stavba v Mariboru: v obdobju 2017 - 2020 izvedena posodobitev kotlovnice s sanacijo ogrevalnega sistema, zamenjava strehe, zamenjava fasadnega stavbnega pohištva, priklop na kanalizacijo, urejeno varnostno območje za obravnavanje tajnih podatkov ter ureditev dveh notranjih atrijev. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za sanacijo vodovoda in dotrajanih sanitarij na Okrožnem sodišču v Maribor, v teku je priprava razpisne dokumentacije v okviru postopka javnega naročanja za izvedbo GOI del. Dodatno planiramo še izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo fasade.
  • Ministrstvo je v upravljanje prevzelo stavbo na Trgu Leona Štuklja 10 v Mariboru, kjer se predvideva vzpostavitev Centralnega digitalizacijsko-dokumentacijskega centra (CDDC) za potrebe sodstva, v kolikor pa stavba ne bo primerna za CDDC, pa bomo poslovne prostore namenili enemu izmed pravosodnih organov iz Maribora, ki imajo svoje prostore trenutno v najemu.
  • Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor: prenova prostorov za obiske (med drugim vključujejo prijazen igralni prostor za otroke, dostop v objekt je omogočen gibalno oviranim osebam, na razpolago je previjalni prostor za otroke, za izvajanje obiskov je na voljo dvanajst steklenih enot za  nadzorovane obiske, prav tako je na voljo tudi večji prostor za izvajanje obiskov brez steklene pregrade).