Skoči do osrednje vsebine

Med obiskom vlade v Podravju minister Tonin in državni sekretar Žakelj predvsem o področju zaščite in reševanja

Vlada Republike Slovenije je bila tokrat na obisku v Podravju. Po seji vlade na Ptuju sta minister za obrambo mag. Matej Tonin in državni sekretar Janez Žakelj ločeno obiskala organizacije, društva in podjetja, s katerimi sodeluje Ministrstvo za obrambo zlasti na področju zaščite reševanja in pomoči. Minister Tonin je skupaj s sodelavci že v preteklih mesecih opravil več obiskov v enotah Slovenske vojske na tem območju, tako da je bila tokrat pozornost usmerjena predvsem na področje zaščite in reševanje.

Minister Tonin je dopoldne najprej obiskal Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, ki je eno od najstarejših v Sloveniji, saj so lani obeležili 150 let delovanja. Ministru so predstavili organiziranost, delovanje in usposabljanje svojih članov. Predvsem stalno usposabljanje in dobra opremljenost sta pomembni zaradi učinkovitega delovanja. Največ intervencij opravijo pri prometnih nesrečah, naravnih nesrečah, rešujejo pa tudi  na vodi.

Drugi obisk je minister opravil v podjetju  Svit – Zolar. Gre za družinsko podjetje, ki se ukvarja z nadgradnjo in servisom gasilskih vozil. S svojim proizvodno-servisnim programom so zelo uspešni. Poleg slovenskega tržišča so usmerjeni tudi v druge trge. Veliko delajo za avstrijske, madžarske, italijanske, srbske in druge partnerje.

Podjetje Palfinger Maribor, ki ga je minister prav tako danes obiskal v sklopu vladnega obiska v Podravju, je zelo uspešno. Tudi njihov proizvodni program je zanimiv za področje zaščite in reševanja. Specializirani so predvsem za avtodvigala. Ministru so predstavili organiziranost podjetja, ogledal pa si je tudi proizvodnjo avtodvigal.

Zadnji del obiska je minister izkoristil za obisk Regijskega centra za obveščanje (RECO) Maribor in Gasilske brigade Maribor. RECO Maribor pokriva območje Vzhodne Štajerske regije in zagotavlja pomoč v primeru vseh naravnih ali drugih nesreč. Ob obisku v RECO je minister obiskal še gasilce v Gasilski brigadi Maribor, se pogovoril s tam zaposlenimi gasilci in si ogledal opremo, ki jo uporabljajo na številnih intervencijah na širšem območju Maribora.

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Janez Žakelj je v okviru današnjega obiska v Podravju dopoldne obiskal Izobraževalni center za zaščito in reševanje v Pekrah, kjer deluje tudi Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Maribor. Državnega sekretarja so seznanili s programom za usposabljanje gasilcev ter delovanjem izpostave URSZR Maribor, ki pokriva 22 lokalnih skupnosti v Podravju. Tu delujejo 3 službe nujne pomoč, dispečerski center zdravstva, dve gasilski enoti širšega pomena (ena v Mariboru, druga pa v Slovenski Bistrici). Ob obisku si je državni sekretar ogledal še spominsko sobo o pekrskih dogodkih, ki so usodno zaznamovali slovensko osamosvojitev pred 30. leti.

V popoldanskem delu je državni sekretar Žakelj obiskal Občino Ruše in se s tamkajšnjo županjo Urško Lepolusk pogovarjal predvsem o tematiki zaščite in reševanja v občini. Županja se je državnemu sekretarju zahvalila za začasni pontonski most, ki ga je zagotovila URSZR čez potok Lobnica, ki že od leta 2012 povezuje tamkajšnje prebivalce z obeh bregov in jim omogoča vsakodnevno normalno prometno komunikacijo. Občina je že pripravila načrt sanacije poškodovanega mostu in upajo, da bodo po pridobitvi še manjkajočih poškodovani soglasij most čim prej obnovili. Govorili so tudi o sofinanciranju nakupa gasilskih vozil za njihovo prostovoljno gasilsko društvo. Županja pa je državnega sekretarja še seznanila z njihovim zelo aktivnim in uspešnim strelskim društvom, ki naslednje leto organizira veliko mednarodno strelsko tekmovanje in si želijo, da bi bil pokrovitelj tekmovanja minister za obrambo.

V zadnjem delu obiska v Podravju se je državni sekretar mudil še v Dravskih elektrarnah, kjer so mu predstavili delovanje in upravljanje vseh dravskih elektrarn, še posebej v primerih izrednih dogodkov, na primer ob visokih vodostajih, za kar imajo izdelane natančne načrte ukrepanj, veliko pozornosti pa namenjajo tudi izobraževanju in usposabljanju svojih zaposlenih za ukrepanje v izrednih dogodkih. Državnemu sekretarju so pokazali še delovanje in proizvodnjo električne energije v Hidroelektrarni Fala.

Ob koncu današnjega obiska v Podravju sta se minister in državni sekretar udeležila javne tribune – srečanja Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v Podravski regiji. Javna tribuna je potekala v Kadetnici, ki je pomembno vojaško izobraževalno in kulturno središče v Podravski regiji.