Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za revitalizacijo Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami (Ptuj)«. Za 4,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ptuj v okviru Vizije in strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Ptuj prenovila in revitalizirala degradirano urbano območje. Predmet naložbe sta dve različni, a tesno povezani gradnji. Z delno rekonstrukcijo in dozidavo objekta kulturno-umetniškega središča Stara steklarska bo občina uredila sodobne tehnično opremljene prostore in tako vzpostavila pogoje za večjo vključenost mladih in kakovostno ustvarjanje. Na Vrazovem trgu in pripadajočih Jadranski ulici in Ulici Tomaža Šalamuna bo Mestna občina Ptuj zamenjala gospodarsko javno infrastrukturo – vodovod s priključki do vodomera in kanalizacijo s priključki do objektov. Izvedla bo tudi višinsko ureditev z vpeljavo tlakovanja, umestila urbano opremo in uredila javno razsvetljavo. Ureditev Vrazovega trga bo omogočala organizacijo različnih dogodkov, del prostora bo namenjen igri mlajših otrok. Za stanovalce okoliških objektov in obiskovalce tamkajšnjega gostinskega objekta bo z izvedbo projekta zagotovljenih 15 parkirnih mest.

Občina bo uredila skoraj 2500 kvadratnih metrov zunanjih površin, obnovljenih pa bo tudi 1348 kvadratnih metrov notranjih prostorov, ki so sedaj zaradi slabega stanja in nefunkcionalnosti le delno v uporabi.

Projekt se bo začel izvajati že v juliju 2021, zaključen pa bo do marca 2023.