Skoči do osrednje vsebine

V teku nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Gradbena dela na železniške postaji Grosuplje potekajo nemoteno, izvedena je bila tudi rušitev nadvoza.

Izvajalec nadgradnje železniške postaje Grosuplje je z gradbeni deli pričel konec meseca maja 2021. Do danes so bile izvedene rušitve določenih objektov in tirnih naprav, zgrajen je bil začasni peron ter prestavljene so bile signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. Pričelo se je tudi z zemeljskimi deli za gradnjo podhoda in prepusta.

V okviru del bodo na železniški postaji Grosuplje zgrajeni dva nova otočna perona, dva nova podhoda in sicer eden pod vsemi tiri ter drugi na območju ukinjenega nivojskega prehoda (v bližini naselja Sončni dvori). Nadgrajeni bodo tiri in tirne naprave, urejeno bo postajno poslopje in parkirišča. Na celotnem območju postaje bo izvedena tudi protihrupna zaščita. Vsi dostopi na železniški postaji bodo prilagojeni invalidom in funkcionalno oviranim osebam. Predviden zaključek vseh del je v mesecu aprilu 2022.

Dne  25. 6. 2021 se je pričela rušitev obstoječega nadvoza na A strani železniške postaje Grosuplje (območje Taborske ceste), katerega bo nadomestil nov, širši nadvoz, tudi s površinami za pešce in kolesarje.

Zaradi rušenja in gradnje novega nadvoza je od 21. 6. 2021 do 9. 3. 2022 popolna zapora dela lokalne ceste Grosuplje–Ponova vas, in sicer od km 0,640 do km 0,760.

Ocenjena vrednost nadgradnje železniške postaje ter rušitve in gradnje novega nadvoza znaša 23,87 milijona evrov z DDV.

Rušenje nadvoza v Grosuplju

Rušenje nadvoza v Grosuplju

1 / 2