Skoči do osrednje vsebine

Roman Kramer: »To je majhen korak za direkcijo, ampak velik za vodno gospodarstvo.«

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je danes uradno otvorila novi sedež v Celju. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob tej priložnosti poudaril, da selitev sedeža DRSV iz Ljubljane v Celje pomeni uresničevanje cilja decentralizacije državne uprave, hkrati pa gre tudi za racionalno potezo.

Uradno je nove prostore sedeža Direkcije za vode odprl minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in ob tej priložnosti dejal, da je selitev simbolni korak, ki je tudi trajnostno naravnan, saj bo posledično sprostil prometni pritisk do prestolnice, hkrati pa je to tudi racionalna poteza, saj bo Direkcija za vode letno prihranila približno 10 tisoč evrov. »Vesel sem, da za vso operativo preselitve sedeža Direkcije za vode stoji direktor Roman Kramer in da je direkcija dobro sprejeta v Mestni občini Celje, ki je znana po obilnih vodah in s tem povezanimi problemi protipoplavne zaščite,« je poudaril minister Vizjak in nadaljeval, da bo ministrsko težave protipoplavne zaščite ustrezno naslovilo. »Upam, da bo tudi Evropska komisija v četrtek v Slovenijo prišla s potrjenim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, ki predvideva dodaten denar za protipoplavne ukrepe, za ravnanje z odpadnimi vodami, za manjše vodovodne sisteme," je zaključil minister Vizjak.

Otvoritve se je udeležil tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril, da je zelo vesel, ker prihaja v Celje tako pomembna državna institucija, kot je Direkcija Republike Slovenije za vode. To je pomembno tudi zato, ker je Celje mesto na sotočju treh rek, Hudinje, Voglajne in Savinje. »Verjamem, da je današnji dogodek uvod v širši proces decentralizacije Slovenije tako institucionalno kot fiskalno,« je izpostavil župan Celja. Po njegovem mnenju bo imela Direkcija za vode v Celju dobre pogoje za delo, vesel pa je tudi, da je direktor Direkcije za vode Roman Kramer Celjan, odličen operativec in velik strokovnjak s področja vodarstva.

Gospod Roman Kramer je ob priložnosti uradne otvoritve sedeža v Celju opomnil, da je vodno gospodarstvo izredno pomembna dejavnost za Republiko Slovenijo. Žal se na to spomnimo šele takrat, ko nas doleti poplava, kar pa je velikokrat že prepozno. Ustanovitev Direkcije za vode leta 2016 je pomenila centraliziranje vodnega gospodarstva, kar pa po mnenju direktorja Kramerja ni najbolj primerno, saj je vodno gospodarstvo razpršeno po vsej Sloveniji. »Mi smo preselili sedež izven Ljubljane, da se tudi tu na simbolni ravni pove, da vodno gospodarstvo ni centralizirana dejavnost, ampak je neka mreža, ki pokriva celotno Slovenijo. Vodotoki, potoki in jezera so po vsej Sloveniji, ne samo v Ljubljani, zato je izredno pomembno, da vseh osem sektorjev območij Direkcije za vode, ki delujejo po vsej Sloveniji, dobi možnost vodenja politike upravljanja z vodami,« je pojasnil direktor Roman Kramer. In zakaj ravno Celje? »Celje je bogato z vodo, zato je logična izbira,« je nadaljeval direktor Kramer ter pohvalil sodelovanje z Mestno občino Celje: »V preteklosti je mesto tudi pokazalo, da dobro razume zakon o vodah, ki govori, da sta za poplavno varnost odgovorna dva - država in lokalna skupnost.« Kramer je ob današnjem pomembnem dnevu Direkcije za vode še zaključil: »To je majhen korak za direkcijo, ampak velik za vodno gospodarstvo.«

Direkcija za vode trenutno zaposluje 176 ljudi, od katerih jih je trenutno v Celju 25. Zaradi narave dela deluje po celotni Sloveniji preko osmih sektorjev območij, ki si prizadevajo uspešno upravljali z vodami v Sloveniji in zmanjševati poplavno ogroženost državljank in državljanov Slovenije.