Skoči do osrednje vsebine

Minister za kulturo bo danes nagovoril zbrane na sklepni prireditvi Kulturnega bazarja

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti bo pozno popoldan nagovoril zbrane na sklepni prireditvi Kulturnega bazarja 2021. Nacionalno strokovno usposabljanje poteka danes v Cankarjevem domu. Gre za največji medresorski nacionalni projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Program je vsako leto rezultat uspešnega medresorskega sodelovanja med Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo. 

Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter v kulturi, pa tudi za strokovne delavce z drugih področij, ki lahko pri svojem delu inovativno vključujejo kulturnovzgojne vsebine (zdravje, okolje in prostor, narava in gozd, šport in gibanje …), ter za študente različnih študijskih smeri.

Skozi dan se bodo zvrstili številni dogodki: gledališke predstave, filmske projekcije, predavanja, okrogle mize, delavnice, vodeni ogledi razstave ter predstavitve primerov dobrih praks sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami. 

Osrednja tema letošnjega Kulturnega bazarja je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes. Udeleženci spoznavajo načine, kako lahko s povezovanjem umetnosti, znanosti, tehnologij in izobraževanja prispevamo k celovitemu in ustvarjalnemu razvoju posameznika ter družbe kot celote. O tej temi bo v svojem predavanju z naslovom Kreativni trki med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo spregovoril tudi umetniški vodja zavoda Kersnikova Jurij Krpan. 

Posebna pozornost v programu je namenjena tudi vsebinam, projektom in dejavnostim kulturnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije. Na okrogli mizi z naslovom Zgodbe o pogumu ali kako obravnavati 30-letnico samostojnosti? bo moč prisluhniti tudi zgodbam različnih slovenskih muzejev. 

Na nacionalnem strokovnem usposabljanju tudi letos sledijo že preverjenima pristopoma: vzgoja/poučevanje v/za umetnost in vzgoja/poučevanje z/skozi umetnost.

S Kulturnim bazarjem razvijamo ustvarjalno kulturno-izobraževalno mrežo, ki bo spodbudila kulturni sektor, umetnike in ustvarjalce, izobraževalni sektor, vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, šolske knjižničarje, strokovnjake z različnih področij (zdravje, okolje …), strokovne delavce in študente s fakultet, in tudi gospodarski sektor, k skupnemu delu in kreativnemu partnerstvu za bogatenje vzgojno-izobraževalnega procesa in ustvarjanje inovativnega učnega okolja ter dolgoročnejše učinke tudi v širši družbi.

Več o projektu je objavljeno na strani Kulturnega bazarja.