Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič v sklopu vladnega regijskega obiska danes v Mariboru

Minister Marjan Dikaučič je v sklopu regijskega obiska vlade v Podravju danes obiskal probacijsko enoto v Mariboru ter izvajalca sankcij Društvo Zdrava pot in Športno društvo Partizan Pesnica, kjer osebe lahko opravljajo delo v splošno korist.

Gre za alternativno izvajanje kazni, kar na Ministrstvu za pravosodje podpiramo, saj je taka oblika izvajanja kazni koristna tako za storilca kot skupnost. Na območju Podravske regije imamo s 151-imi izvajalci sankcij sklenjene sporazume o sodelovanju pri izvrševanju dela v splošno korist, največ z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, vzgojno-izobraževalnimi in socialno-varstvenimi organizacijami.

»Na tem mestu bi se želel zahvaliti izvajalcem sankcij za dobro sodelovanje s probacijsko enoto Maribor. Vaš prispevek je izjemnega pomena, sploh pri ponovni integraciji ljudi v okolje. Želim si, da sodelovanje še nadgradimo in da pritegnemo še več organizacij, ki bodo pomagale pri izvajanju probacijskih nalog.«

Tekom razglašenega prvega in drugega vala epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2) je večina izvajalcev sankcij v Podravski regiji še naprej zagotavljala, da so osebe, ki so bile takrat že vključene, lahko nadaljevale z opravljanjem dela v splošno korist. Od oktobra 2020 do junija 2021  je tako 215 oseb uspešno opravilo naložene obveznosti.

Sledil je obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, kjer je vodstvo ministru Dikaučiču predstavili stanje zavoda in delo z zaprtimi osebami. Pozdravljajo in si želijo še večjo uporabo audio-video konferenčne opreme pri zaslišanjih tudi po koncu epidemije. Predvsem pa so se strinjali, da je potrebno zagotoviti pogoje za pridobitev novega kadra v zaporski sistem. Minister si je ogledal tudi nedavno prenovljene prostore za obiske, ki so opremljeni po sodobnih varnostnih standardih, prijazni otrokom ter dostopni gibalno oviranim osebam.