Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljamo sredstva za investicije v slovensko zdravstvo

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo po besedah ministra Poklukarja postavlja nove okvire slovenskega zdravstva – ne samo iz vidika infrastrukture in opreme, temveč tudi iz vidika kadrov, kar je trenutno najbolj pomembno. Slovenija je po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev pod evropskim povprečjem, obenem pa v zdravstvo vlagamo bistveno manj kot druge primerljive evropske države. Strategija ureja porabo denarnih sredstev v višini 1,9 milijarde evrov v obdobju 10 letih.

Novinarska konferenca o predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo

Predlog zakona so predstavili Jure Dolinar, minister Janez Poklukar in državni sekretar Robert Cugelj.

»Iztrošenost opreme je rezultat premajhnega vlaganja v infrastrukturo v zadnjih desetletjih,« so besede s katerimi je minister za zdravje začel novinarsko konferenco in poudaril, da predlog zakona prinaša odgovore na tovrstno nezadostnost. Cilj zakona je dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in pa zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki  bo lahko odgovor na starajočo se slovensko populacijo. V načrtu je modernizacija in optimizacija slovenskega zdravstvenega sistema, energetska obnova številnih objektov, povečanje posteljnih kapacitet, zmanjšanje razdrobljenosti podpornih dejavnosti in obvladovanje visokih tekočih stroškov vzdrževanja.

Strategija predvideva porabo sredstev v obdobju 10 letih, saj nezadostno vlaganje v zdravstvo v preteklosti, ki se danes izraža v 85 % iztrošenosti infrastrukture zahteva srednje- in dolgoročno kontinuirano strateško načrtovanje, ki bo omogočilo izboljšavo slovenskega zdravstvenega sistema.

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo predvideva:

763 milijonov evrov bomo za oba Univerzitetna klinična centra. Konkretno to pomeni, da bo Ljubljana dočakala novo gastroenterološko kliniko, nov objekt Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, nov prizidek k stari porodnišnici in Ortopedski kliniki ter 2. fazo nove infekcijske klinike. V Mariboru se planira preureditev OP bloka, izgradnjo prizidka h Kliniki za interno medicino in nadgradnjo stavbe Oddelka za onkologijo.

557 milijonov evrov za razvoj in modernizacijo za splošnie bolnišnice in tudi negovalne bolnišnice ter domove po celi Sloveniji. Načrtovane so investicije v izgradnjo gorenjske regijske bolnice, dograditev bolnišničnih prostorov in zagotovitev opreme za zdravstveno obravnavo bolnikov z infekcijskimi boleznimi v SB Izola; rušitev in novogradnja ter posodobitev opreme več objektov v splošnih bolnišnicah Slovenj Gradec, Brežice, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota in Novo mesto.

Zakon za specialne bolnišnice zagotavlja sredstva v višini 214 milijonov evrov. Predvideno je širjenje kapacitet z novogradnjami in dograditvami na URI-Soča, Centru za zdravljenje nalezljivih bolezni otrok Šentvid pri Stični, v Onkološkem inštitutu, kliniki Golnik, bolnišnici Topolšica in bolnišnici Valdoltra, če jih naštejem zgolj nekaj.

V sklopu strateških investicij je predvidena izgradnja psihogeriatrične klinike z urgenco, izgradnja raziskovalno razvojnega centra za duševno zdravje z opremo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in novogradnja v Psihiatrični bolnici Vojnik, za psihiatrične bolnišnice je namenjenih 50 milijonov evrov

Za investicije v porodnišnice bo vloženih 26 milijonov evrov, 33 milijonov evrov za NLZOH in NIJZ, še 50 milijonov evrov pa je namenjenih za sofinanciranje v izboljšavo infrastrukture na primarnem nivoju.

Zakon predvideva investicijo 200 milijonov evrov za znanstveno-izobraževalne ustanove za enoviti magistrski študij medicine in dentalne medicine ter pripadajoče pedagoške in znanstveno-raziskovalne dejavnosti in dodatnih 50 milijonov evrov za druge znanstveno-izobraževalne ustanove na področju zdravstva.

Za zaposlene bo to pomenilo boljše delovno okolje, za bolnike pa še bolj kakovostno in varno obravnavo v modernih prostorih.