Skoči do osrednje vsebine

Spoznavni pogovor ministra Dikaučiča z evropskim komisarjem Reyndersom

Minister Marjan Dikaučič se je z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom pred pričetkom slovenskega predsedovanja Svetu EU pogovarjal o pomembnosti nadaljnjega uspešnega sodelovanja z Evropsko komisijo na ključnih vsebinskih področjih, dotaknila sta se tudi postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije.

Slovenija bo nadaljevala z zastavljenim programom in prioritetami predsedovanja na področju pravosodja, ki temelji na varstvu človekovih pravic v luči izzivov, ki jih predstavljajo nove tehnologije in uporaba interneta.

Strinjala sta se, da se je potrebno sovražnemu govoru in dejanjem iz sovraštva odločno zoperstaviti. Še posebej je v digitalni dobi problematičen porast sovražnega govora na spletu, zato bo v okviru predsedovanja Slovenija organizirala virtualno konferenco na to temo, kjer bomo posebno pozornost namenili tudi žrtvam teh dejanj, ter potrebi po njihovi učinkoviti zaščiti.

Dotaknila sta se tudi vprašanja varstva osebnih podatkov in sicer priprave uskladitev nacionalne zakonodaje s tega področja, kot jo narekuje Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Minister je komisarja seznanil s stanjem priprave ZVOP-2.

Glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji je minister Dikaučič komisarja seznanil z vloženo tožbo neizbranih kandidatov in s predlogom za izdajo začasne odredbe, s katero naj sodišče do pravnomočnega zaključka upravnega spora prepove objaviti javni poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev. Sodišče je rok za posredovanje spisov in morebitnega odgovora na predlog za izdajo začasne odredbe določilo na 29. 6. 2021. Odločitev o tem predlogu je torej pričakovati po tem roku. Sodišče je določilo tudi 15-dnevni rok za odgovor na tožbo. V skladu z ZDT-1 mora namreč o tožbi odločiti v 30 dneh. Minister je zagotovil nadaljno podporo Slovenije projektu Evropskega javnega tožilstva in imenovanje slovenskih evropskih delegiranih tožilcev takoj, ko bo postopek zaključen.

Komisar je ministru zaželel uspešen začetek predsedovanja in zagotovil tudi pripravljenost za sodelovanje na naših dogodkih in konferencah.