Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela odločitev o ureditvi helikopterskih prevozov pri izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odločitev, da se helikopterski prevozi v okviru izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), medbolnišnični helikopterski prevozi in helikopterski prevozi otrok v inkubatorjih dolgoročno izvajajo kot državna aktivnost z zrakoplovi Slovenske vojske.

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo bodo v treh mesecih pripravila in Vladi Republike Slovenije predložila v potrditev celoten projekt za izvajanje nalog helikopterskih prevozov v okviru HNMP, ki mora zajemati vzpostavitev ustreznih infrastrukturnih in organizacijskih zmogljivosti treh letalskih baz na Brniku, v Mariboru in v Postojni, vključevanje Letalske policijske enote, obnovo, predelavo in nadgradnjo 4 helikopterjev Slovenske vojske Bell 412 za izvajanje nalog HNMP, zaposlitev in usposabljanje kadrov za izvajanje teh nalog ter način financiranja.

Ministrstvo za obrambo bo v roku enega meseca Vladi Republike Slovenije predložilo v potrditev načrt zagotavljanja helikopterskih prevozov, ki bo zajemal zaposlitev ustreznega števila kadrov ter naloge za zagotavljanje ustreznega števila zrakoplovov, s ciljem čim manjšega negativnega vpliva na izvajanje vojaških nalog. Pristojna ministrstva pa bodo proučila in po potrebi pripravila spremembe pravnih podlag za izvajanje HNMP, izvajanje medbolnišničnih helikopterskih prevozov in izvajanje prevozov otrok v inkubatorjih v skladu z odločitvijo vlade.

V Ministrstvu za obrambo je že pripravljena investicijska dokumentacija, s katero je predvidena prenova celotne flote helikopterjev Bell 412 v naslednjih treh letih. Prav tako pa je že v obstoječih razvojnih dokumentih predvidena nabava dveh srednjih transportnih helikopterjev do leta 2024, ki bosta namenjena sicer prvenstveno za potrebe specialnih sile. Štiri prenovljeni helikopterji Bell 412 se bodo namenili izključno za HNMP in gorsko reševanje, s tem, da se bodo predhodno ustrezno opremili z vso potrebno medicinsko opremo. Zaradi zagotavljanja nadomestnih zmogljivosti za Slovensko vojsko pa je po letu 2026 je predviden nakup še dveh dodatnih srednjih transportnih helikopterjev. Na ta način se bo omogočila uravnoteženost med zagotavljanjem zmogljivosti za potrebe nalog zdravstvenega resorja, vzdrževanjem zmogljivosti za izvedbo namenskih vojaških nalog ter povečanjem zmogljivosti za delovanje v primeru večjih naravnih nesreč.

Ministrstvo za zdravje bo zvedlo nakup štirih kompletov namenske opreme, ki bo skupaj z posodobitvijo helikopterjev Bell 412 omogočala izvajanje dejavnosti in operativnost flote. Oprema je modularne izvedbe in omogoča večnamensko uporabo vseh helikopterjev Bell 412 za potrebe helikopterskih nujnih medicinskih prevozov, sekundarnih prevozov, prevozov inkubatorja, gorskega reševanja in gašenja požarov.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v mesecu dni pripravila in uskladila Načrt aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja, in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč, medbolnišnične prevoze, prevoze otrok z inkubatorjih ter za iskanje in reševanje zrakoplovov.