Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija 1,2 kilometra glavne ceste G1-5/0331 Zidani Most–Radeče

Gradbena dela v okviru rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zidani most–Radeče od km 0,650 do km 1,880 so v polnem teku.

Projekt rekonstrukcije 1230 metrov glavne ceste vključuje poleg širitve ceste tudi izvedbo več podpornih konstrukcij ter prepustov. Dela se izvajajo pospešeno, ves čas tekom svetlega dela dneva in z dvema garniturama za vrtanje pilotov.

Trenutno stanje na gradbišču:

  • posek dreves in grmovja je izveden po celotni trasi,
  • na začasno traso je prestavljen telekomunikacijski vod,
  • izvedena je zaščita gradbene jame,
  • izvedeni so vsi s projektom predvideni piloti,
  • izvedenih je šest AB (armirano-betonskih) gred, zaključene so stene nad AB gredami in AB konzole; v izvajanju je zasip za zidovi.

Izvedba gradbenih del je zelo zahtevna, saj je obstoječa cesta umeščena med železniško progo in reko Savo, zato potekajo tudi usklajevanja s HSE (Holding Slovenske elektrarne d. o. o.) glede možnih terminov spuščanja nivoja akumulacijskega jezera. Obenem pa je potrebno pri izvedbi gradbenih del upoštevati zahteve Zavoda za ribištvo, s katerim Direkcija za infrastrukturo dobro sodeluje. Dogovorjeno je, da se vedno pred predvidenim posegom v vodni svet obvesti Zavod za ribištvo in izvede monitoring.

Promet je urejen izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. Zaradi boljše pretočnosti se po potrebi v konicah promet ureja z ročnim usmerjanjem prometa.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.