Skoči do osrednje vsebine

Obeležitev 30-letnice Republike Slovenije v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij

Praznovanju dneva državnosti in letošnje 30-letnice samostojne Republike Slovenije smo se pridružili tudi v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Obletnico smo obeležili s simbolično gesto in vse zapore z oddelki ter prevzgojni dom opremili s knjižnimi izvodi Lahko berljive Ustave Republike Slovenije ter Ustave v stripu, ki bodo na voljo zaprtim osebam. Ustava je najvišji pravni akt v državi, na katerem temelji celotna pravna ureditev. Vsebuje tudi poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, spoštovanje katerih poseben pomen dajemo v upravi.

Lahko berljivo Ustavo so v okviru 5-letnega projekta priredili študenti in diplomanti specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, s pomočjo in v sodelovanju z invalidskim podjetjem Želva in Zvezo Sožitje, ki je knjigo tudi izdala. Študenti so nam ob zaključku projekta v mesecu aprilu 2021 projekt predstavili, saj so med bralci Lahko berljive Ustave prepoznali zaprte osebe, še posebej tujce. V lahko berljivi priredbi je zajeta vsa vsebina originalnega besedila Ustave s 174 členi, prirejevalci pa so jo opremili tudi z dodatno razlago vsebine vsakega člena ter z ilustracijami. Težje besede ali besedne zveze so dodatno pojasnili v slovarju na koncu knjige. Pri projektu Lahko berljiva Ustava je sodelovalo 34 prostovoljcev, vloženih je bilo preko 10.000 ur prostovoljnega dela, kot pravni strokovnjak pa je pri njenem nastanku sodeloval mag. Ivan Robnik, upokojeni sodnik Vrhovnega sodišča RS. Lahko berljiva Ustava RS je dostopna brezplačno na spletni strani Zveze Sožitje.

Zapore in prevzgojni dom smo opremili tudi s knjižnimi izvodi ilustrirane Ustave v stripu, ki je bila kot skupni projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča ob 20. obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije izdana v letu 2011 ter kasneje večkrat popravljena in dopolnjena, v letu 2017 pa je izšla tudi v knjižni obliki. Vsebuje izbor 60 členov naše Ustave, vključno s katalogom človekovih pravic, in je bila prevedena tudi v angleški, italijanski ter madžarski jezik. Ilustrator Zoran Smiljanić je s stripovsko govorico vsebino Ustave približal različnim bralcem in jo oblikoval na zanimiv, poučen in zabaven način, v kateri se glavna junaka Maja in Miha sprehodita med najpomembnejšimi členi Ustave ter se tako učita demokracije in aktivnega državljanstva.

S knjižnimi izvodi Ustave v stripu in Lahko berljive Ustave želimo v upravi obogatiti zavodske knjižnice, ki se jih poslužujejo zaprte osebe, jim približati vsebino najvišjega pravnega akta ter na simboličen način obeležiti letošnjo okroglo obletnico naše države.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Zvezi Sožitje in vsem prostovoljcem za podarjene knjižne izvode Lahko berljive Ustave, ki so jo prejeli vsi zavodi za prestajanje kazni zapora z oddelki in prevzgojni dom.

Naslovnica knjižnega izvoda Lahko berljive Ustave, okoli nje štirje izvodi Ustave v stripu

Knjižni izvodi Lahko berljive Ustave in Ustave v stripu | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij