Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar predstavil prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije

Teden dni, preden bo Slovenija uradno prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar predstavil prednostne naloge in cilje slovenskega predsedstva. "Predsedujemo v odločilnem trenutku, ko Evropska unija sprejema pomembne svežnje glede zelene in digitalne prenove ter izgradnje njene odpornosti. Predsedovanje je priložnost, da okrepimo povezovanje znotraj sedemindvajseterice in znotraj institucij Unije ter usmerimo razvoj v smeri inovativne in kreativne skupnosti, ki temelji na trajnostnem razvoju," je poudaril minister dr. Logar.

stojita pred zastavami

Minister dr. Anže Logar in portugalski minister dr. Augusto Santos Silva | Avtor: Tamino Petelinšek, STA

1 / 2

Predsedovanje bo temeljilo na štirih vsebinskih stebrih, združenih v sloganu »Skupaj. Odporna. Evropa.« Slovenija med svojimi prednostnimi nalogami na prvo mesto postavlja krepitev odpornosti, okrevanje in strateško avtonomijo Unije. Minister dr. Logar je poudaril, da mora Unija dejavno graditi na naukih in izkušnjah, ki smo jih pridobili v času pandemije. Ker si prizadevamo za čim hitrejše okrevanje, ki bo zajelo vse gospodarske panoge in vse dele družbe, bomo posebno pozornost posvetili mehanizmu za okrevanje in instrumentu Next Generation EU. Pri drugem sta zeleno in digitalno ključna pojma.

Slovenija bo imela enkratno priložnost, da skupaj s tremi ključnimi evropskimi institucijami vodi razpravo o prihodnosti Evrope. Večji del Konference o prihodnosti Evrope bo potekal prav med slovenskim predsedovanjem, ko bo Slovenija na strani Sveta Evropske unije tudi sopredsedujoča konferenci. Razpravi o prihodnosti Evrope bomo posvetili tudi 16. blejski strateški forum, na katerem bodo evropski voditelji obravnavali glavne strateške izzive za Evropo ter razpravljali o prihodnjem razvoju evropskih vrednot. »Prizadevali si bomo za spodbujanje razprave, v kakšni Evropi si želimo v prihodnosti živeti,« je dejal minister dr. Logar.

Krepitev evropskih vrednot, ki so temelj medsebojnega sodelovanja in razumevanja skupnih izzivov, bo v osrčju tretjega cilja, ki si ga je zadala Slovenija. Vladavina prava in krepitev pravne države sta vrednoti, na katerih temelji in obstane Evropska unija. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za sinergije med različnimi mehanizmi Evropske unije na področju vladavine prava in za boljše razumevanje različnih sistemov v državah članicah. Minister dr. Logar je ob tem povedal, da »verjamemo, da lahko dobro razumevanje ustavnopravnih, družbeno-gospodarskih, političnih, zgodovinskih ter vseh drugih sorodnosti in razlik med članicami pripomore h krepitvi vladavine prava v Uniji«.

»Ne moremo mimo aktivne in vidne vloge Evropske unije v mednarodni skupnosti,« je dodal minister dr. Logar. Pri tem bomo posebej pozorni na razmere v naši neposredni soseščini in na razvoj transatlantskih odnosov. »Evropska prihodnost držav Zahodnega Balkana in nadaljevanje širitvenega procesa morata postati strateški interes Unije,« je še dejal minister. »Naš načrt je usmerjen v socialno-ekonomsko okrevanje in vključevanje regije Zahodnega Balkana v različna področja evropskih politik – od infrastrukturne, prometne in energetske povezljivosti do raziskav in inovacij, razogljičenja, digitalizacije in kibernetske odpornosti. To je ključno za verodostojno in varno Evropsko unijo, kar želimo poudariti tudi na Vrhu EU-Zahodni Balkan, ki ga bomo jeseni gostili v Sloveniji.«

S 1. julijem bo Slovenija drugič prevzela krmilo predsedovanja Svetu Evropske unije. »Uspeh slovenskega predsedovanja, pa tudi Evropske unije kot take, je odvisen od skupnih prizadevanj tako članic kot evropskih institucij, da izkoristimo priložnost in izboljšamo delovanje Unije za prihodnje krize. Hkrati pa poskrbimo, da se bomo uspešno soočili s trenutnimi gospodarskimi, družbenimi in ne nazadnje geostrateškimi izzivi,« je sklenil minister dr. Logar.