Skoči do osrednje vsebine

Začasna prekinitev del in vzpostavitev dvosmernega prometa na gradbišču Boharina

Direcija za infrastukturo na cesti R3-701, odsek 1430 Pesek–Rogla–Zeče od km 12,900 do km 16.300 vodi sanacijo brežin, usadov in obnovo vozišča (gradbišče Boharina).

Med izvajanjem del je izvajalec pri vrtanju za pilote ugotovil, da ne doseže kompaktne podlage na globini, določene s projektom, zato je začasno prekinil z deli saj  je bilo potrebno ponovno izvesti preiskovalno vrtino ter nove izračune za poglobitev pilotov, na podlagi katerih je bila narejena dopolnitev projekta.

Zato je bila v petek, 18. 6. 2021 začasno ukinjena polovična zapora in ponovno vzpostavljen dvosmerni promet.

Izvajalec bo z deli nadaljeval predvidoma v začetku julija.

V času ponovnega izvajanja del bo predvidoma vzpostavljen izmenično enosmerni promet.